Kortstondige verhuur in een Vereniging van Eigenaren (VvE), mag dat?

22 augustus 2016

De razendsnelle opkomst van de website Airbnb, die huiseigenaren hun woning met een paar muisklikken laat verhuren, heeft de grote steden in Nederland een hoop extra bezoekers opgeleverd.

Airbnb toegestaan wanneer u eigenaar bent van een appartementsrecht?

Of Airbnb is toegestaan verschilt van land tot land. In Nederland werd recent de vraag aan de orde gesteld of de eigenaar van een appartement dit voor kortstondige verhuur (waaronder Bed & Breakfast en short stay) aan derden mag aanbieden. De Rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van 10 augustus 2016 beslist dat dit niet is toegestaan. Dit zat hem in het volgende:

  1. In de splitsingsakte stond aangegeven dat het appartement als woning is bestemd. Afwijking daarvan is uitsluitend toegestaan met toestemming van de Vergadering van Eigenaren.
  2. In het splitsingsreglement is bepaald dat een eigenaar zijn appartement aan een ander in gebruik mag geven, mits die derde aan het VvE-bestuur een door hem ondertekende verklaring afgeeft dat hij de bepalingen van het reglement zal naleven. Hoewel in het artikel niets vermeld staat over de duur van het gebruik is het volgens de rechtbank moeilijk voorstelbaar en praktisch onuitvoerbaar om bij ingebruikgeving voor kortere periodes aan derden (dit zijn vaak toeristen) deze steeds een aan het bestuur af te geven verklaring te laten ondertekenen dat zij de bepalingen van het reglement zullen naleven. 
  3. De rechtbank ziet het tegen betaling aan derden in gebruik geven van een woning bestemd als appartement voor steeds korte periodes als bedrijfsmatige exploitatie en niet als gebruik als woning. Dit is in strijd met de splitsingsakte en het bijbehorende model splitsingsreglement.

Conclusie: kortstondige verhuur appartement in een VvE verboden

De conclusie luidde dan ook in deze zaak dat kortstondige verhuur van het woonappartement verboden is. Als je bedenkt dat een VvE een belang heeft om in geval van schade of overlast een huurder daarop te kunnen aanspreken, wat bij toeristen die na enkele dagen weer zijn vertrokken lastig is, en je tevens bedenkt dat de veiligheid binnen een appartementencomplex in het geding zou kunnen zijn indien vreemden een sleutel van een centrale hal krijgen, valt een dergelijke beslissing naar mijn mening te billijken. 

Meer informatie of advies over kortstondige verhuur?

Heeft u als bestuurder van een VvE ook te maken met kortstondige verhuur en wilt u weten wat uw rechten en/of verplichtingen zijn? Of wenst u als eigenaar van een appartementsrecht geadviseerd te worden over uw mogelijkheden voor kortstondige verhuur? Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega’s van de sectie vastgoed.