Ontslag op staande voet wegens TikTok-video van vakantie tijdens ziekte?

29 april 2024

Wanneer een zieke werknemer op vakantie wil, moet de werknemer daarvoor in beginsel overleggen met en toestemming vragen aan de werkgever. In een recente zaak van de Rechtbank Rotterdam speelde de vraag of een zieke werkneemster terecht op staande voet is ontslagen, omdat uit haar geposte TikTok-video zou blijken dat zij tijdens haar ziekte vakantie heeft genoten op Curaçao.

Feiten

De situatie van de zaak bij de Rechtbank Rotterdam was als volgt. Werkneemster is in 2023 voor bepaalde tijd in dienst getreden bij Infinitas. Op 28 juni 2023 meldde werkneemster zich ziek. Infinitas heeft de werkneemster een waarschuwing gegeven omdat zij geen contact met haar konden krijgen. Vervolgens heeft de werkgever haar gesommeerd haar werkzaamheden te hervatten. Op 21 september 2023 heeft Infinitas werkneemster op staande voet ontslagen, omdat zij weigerde te voldoen aan haar re-integratieverplichtingen en omdat zij als druppel die de emmer deed overlopen zonder overleg en zonder toestemming vakantie zou hebben genoten in Curaçao. Infinitas verwijst daarvoor naar een TikTok-video van werkneemster waaruit zou volgen dat zij op vakantie is in Curaçao. Werkneemster verweert zich en is een procedure gestart bij de kantonrechter waarin zij het ontslag op staande voet aanvecht.

Vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid

De vraag in deze casus is of de zieke werknemer zonder overleg en zonder toestemming op vakantie zou mogen gaan. Uit de wet volgt dat een werknemer tijdens ziekte in overleg met de bedrijfsarts vakantie mag opnemen. Tijdens deze vakantieperiode heeft de werknemer geen re-integratieverplichtingen. Als een werknemer dus tijdelijk vrijgesteld wil worden van zijn re-integratieverplichtingen, moet hij hiervoor vakantie opnemen. Ook tijdens ziekte moet de werknemer toestemming vragen aan de werkgever voor het opnemen van de vakantie. Gaat de werknemer zonder toestemming van de werkgever op vakantie, dan kan dit een dringende grond voor een ontslag op staande voet opleveren, zo blijkt uit jurisprudentie.

Rechtbank Rotterdam

De kantonrechter leidt uit de ontslagbrief af dat het vertrouwen van de werkgever in de werkneemster al was aangetast door haar opstelling bij de re-integratie, maar dat de vakantie op Curaçao de directe aanleiding was om haar op staande voet te ontslaan. De vakantie van de werknemer was de spreekwoordelijke druppel die de emmer bij de werkgever heeft doen overlopen. De werkgever heeft uit het TikTok-filmpje de conclusie getrokken dat de werkneemster in de zomer van 2023 vakantie was gaan vieren, terwijl zij moest re-integreren.

De werkneemster heeft hiertegen aangevoerd dat zij in september 2023 niet op vakantie in het buitenland was en dat het TikTok-filmpje een compilatie was van oude beelden van een vakantie naar Curaçao in februari 2023. Werkneemster heeft dit kunnen bewijzen met vliegtickets.

De kantonrechter overweegt dat de werkgever door alleen te verwijzen naar de TikTok-video niet heeft kunnen aantonen dat de werkneemster tijdens haar ziekte in de zomer van 2023 vakantie heeft gevierd in het buitenland. De overige feiten en omstandigheden die de werkgever in haar ontslagbrief aanvoert, kunnen naar de opvatting van de kantonrechter op zichzelf beschouwd niet als dringende reden worden aangemerkt. Een ontslag op staande voet was in deze situatie dus een brug te ver.

Conclusie

Uit deze kwestie blijkt maar weer dat de werkgever grondig moet nagaan of er werkelijk een aanleiding bestaat om iemand op staande voet te ontslaan. Wij adviseren dan ook om altijd grondig te onderzoeken of de reden voor ontslag kan worden bewezen. Het feit dat de werkgever enkel verwees naar een TikTok-video, zonder verder te onderzoeken of de werkneemster daadwerkelijk op vakantie was geweest, is de werkgever in deze zaak duur komen te staan.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN