Ontslag werknemer wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag

16 april 2024

Wanneer een werknemer zich grensoverschrijdend gedraagt op de werkvloer, kan dit een dringende reden vormen voor ontslag op staande voet. In dat geval speelt het kunnen bewijzen van het grensoverschrijdende gedrag een grote rol. Stel dat de werknemer zich verzet tegen het ontslag op staande voet bij de kantonrechter. Dan zal de werkgever moeten aantonen dat sprake is geweest van de in de ontslagbrief genoemde grensoverschrijdende gedragingen, voor zover dat nog onvoldoende vast is komen te staan. Dat is vaak lastig, gezien de gevoelige aard van de grensoverschrijdende gedraging. Het op tijd verzamelen van bewijs speelt daarbij een grote rol in het ontslag op staande voet wegens grensoverschrijdend gedrag. Onlangs speelde een dergelijke kwestie bij de Rechtbank Den Haag.

Feiten

Een werknemer is op 23 januari 2024 op staande voet ontslagen. Uit de ontslagbrief van de werkgever volgt dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan het ontslag op staande voet ten grondslag is gelegd. Daarvoor zijn de volgende gedragingen volgens de werkgever van belang geweest: dronkenschap, ruzie zoeken met collega’s, fysiek aanstalten maken om te gaan plassen in bijzijn van collega’s en daartoe broek willen laten zakken, het betasten van het lichaam van een medewerkster van de catering van een evenementenlocatie en het zonder toestemming zoenen van een vrouwelijke collega.

De kantonrechter van de Rechtbank Den Haag overwoog in eerste instantie dat het betasten van de medewerkster en het zoenen van de vrouwelijke collega onvoldoende is bewezen door werkgever. De werkgever mocht toen nog nader bewijs leveren van de feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat werknemer de verweten gedragingen met betrekking tot het betasten van een medewerkster en het ongewenst zoenen van een collega heeft begaan.

Indien een werkgever verneemt dat sprake is van grensoverschrijdend gedrag door een werknemer, is het belangrijk om de feiten en omstandigheden daarvan voldoende boven water te krijgen. De dringende reden(en) voor ontslag die zijn opgenomen in de ontslagbrief moeten door de werkgever kunnen worden bewezen indien de kwestie voorkomt bij een rechter.

Rechtbank Den Haag

Als het gaat om grensoverschrijdend gedrag kan het lastig zijn om dit gedrag te bewijzen. In de kwestie die speelde bij de Rechtbank Den Haag had de kantonrechter de werkgever een bewijsopdracht meegegeven om aan te tonen dat 1) de werknemer een collega ongewenst heeft gezoend en 2) de werknemer de medewerkster heeft betast. Ten aanzien van het eerste punt heeft de werkgever geen nadere verklaring of andere bewijsstukken kunnen overleggen. Dat betekent dat de werkgever op dat punt niet is geslaagd in het bewijs.

Ten aanzien van het tweede punt, het betasten van de medewerkster, overlegt de werkgever twee verklaringen. Uit die verklaring volgt volgens de kantonrechter dat voldoende vaststaat dat de werknemer tijdens het personeelsfeest van de werkgever een medewerkster van de cateraar is betast, dat zij samen met een andere collega (die het heeft zien gebeuren) naar de eventmanager is gegaan en dat de eventmanager vervolgens het voorval heeft gemeld aan de leidinggevende van de werknemer. Werknemer heeft geen andere feiten of omstandigheden tegenover deze verklaringen gesteld.

Zodoende is komen vast te staan dat de werknemer de medewerkster heeft betast. De kantonrechter is van oordeel dat deze gedragingen van de werknemer tezamen voldoende dringende reden opleveren voor het door werkgever gegeven ontslag op staande voet.

Conclusie

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet is het belangrijk om de in de ontslagbrief genoemde dringende reden(en) te kunnen bewijzen. Als het gaat om grensoverschrijdend gedrag kan dat best lastig zijn, bijvoorbeeld als iemand geen verklaring wil afgeven. Let er dus goed op dat u als werkgever tijdig inventariseert of u voldoende bewijs heeft verzameld dat sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast adviseren wij u om altijd juridisch advies te vragen voordat u een werknemer op staande voet ontslaat.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN