Eerste WHOA-uitspraken een feit

5 maart 2021

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De wet maakt het voor bedrijven mogelijk schulden te herstructureren door middel van een akkoord, dat bindend is voor alle schuldeisers en aandeelhouders.

De rechter kan een herstructureringsdeskundige aanwijzen. Dit is een onafhankelijke deskundige, die leiding geeft aan het proces om een dwangakkoord te bereiken. Halverwege januari 2021 is advocaat Hans Silvius door de rechtbank benoemd tot herstructureringsdeskundige. Op dit moment zijn er drie herstructureringsdeskundigen aangewezen.

De rol van de herstructureringsdeskundige kan volgens de rechtbank worden gezien als bruggenbouwer dat ten dienste staat van het tot stand te brengen akkoord en niet van een of meerdere partijen. De herstructureringsdeskundige is een onafhankelijke partij die zijn werkzaamheden onpartijdig uitvoert.

De afgelopen weken zijn er verschillende rechterlijke bevelen van de Nederlandse rechter over de WHOA geweest, ook wel de ‘Nederlandse regeling’ genoemd. Onlangs werd het eerste gerechtelijk bevel uitgevaardigd waarbij de rechterlijke bevestiging van een herstructureringsplan in het kader van de WHOA werd afgewezen.

Op 19 februari 2021 heeft de rechtbank Noord-Holland de eerste twee akkoorden onder de WHOA gehomologeerd. Het betrof de akkoorden van een werkmaatschappij en een holding in de evenementenbranche. De onderneming was per maart 2020 vanwege de coronacrisis genoodzaakt om de werkzaamheden stil te leggen. De complete uitspraak is hier terug te vinden.

Voor meer informatie over de WHOA verwijzen wij u naar onze uitgebreide post of kunt u contact opnemen met onze WHOA-specialisten.

Gerelateerde actualiteiten