oktober 2021

Klimaatneutraal aanbesteden
Klimaatneutraal aanbesteden

september 2021

augustus 2021

juli 2021

blog
blog
Klimaatneutraal aanbesteden

juni 2021

mei 2021

?>

Unieke uitspraak van de Hoge Raad door jarenlange gaswinning in Nederland

De aardbevingen in Groningen die als gevolg van gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) plaatsvinden, zijn al ruim 8 jaar een veel besproken onderwerp in Nederland.  De Hoge Raad heeft vandaag het arrest in deze unieke en omvangrijke zaak voor verhaal van immateriële schade, die is ontstaan door gaswinning in Nederland, gepubliceerd.

In 2014 is namens een grote groep Groningers een rechtszaak gestart tegen de NAM tot vergoeding van de immateriële schade door aardbevingen. Inwoners van het aardbevingsgebied hebben angst, stress en psychische klachten door de aardbevingsproblematiek. Inmiddels wordt de gerechtelijke procedure gevoerd namens ruim 5.300 inwoners van Groningen voor het verhalen van immateriële schadevergoeding.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in januari 2019 al bepaald dat de NAM aansprakelijk is voor deze schade en dat de immateriële schade en aantasting van het woongenot door aardbevingen dient te worden vergoed door de NAM. Vanwege het soort schade en de omvang is dat uniek in Nederland. Omdat het om een grote groep gedupeerden gaat (in theorie alle inwoners in het aardbevingsgebied), heeft het gerechtshof in het kader van de doelmatigheid en hanteerbaarheid een schadevergoedingssyteem uitgewerkt, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het aantal schademeldingen per persoon. De NAM heeft cassatie ingesteld tegen deze uitspraak en de Hoge Raad heeft daarover vandaag uitspraak gedaan.

Uitspraak van de Hoge Raad

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de aardbevingen door gaswinning in Groningen hinder en overlast veroorzaakt voor bewoners van een huis dat ten minste eenmaal fysieke schade heeft opgelopen, de Hoge Raad heeft dit vandaag erkend. Het oordeel verplicht de NAM vermogensschade wegens gederfd woongenot te vergoeden en minimaal € 2500 aan immateriële schade te vergoeden als de woning ten minste tweemaal fysieke schade heeft opgelopen.

Wat betekent de uitspraak voor de belanghebbenden?

Voor Groningen is het vandaag een bijzondere dag. De hoogste rechterlijke macht in Nederland heeft het leed erkend, dat veroorzaakt is door de gasboringen in de gasvelden. “De positieve uitspraak van de Hoge Raad hierover is dan ook een enorme erkenning voor de Groningers, na al die jaren van ellende”, aldus advocaat Pieter Huitema van DeHaan Advocaten en Notarissen. Hij is vanaf dag één betrokken geweest bij de zaak. Daarnaast is hij ook advocaat van de Stichting WAG in de succesvolle massaclaim tegen de NAM tot vergoeding van de waardevermindering van onroerende zaken door aardbevingen.

Dat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan betekent niet alleen erkenning van het leed, maar is ook een goede stap in de richting voor een snelle afwikkeling van deze zaak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Huitema, advocaat bij DeHaan, 06 28 59 51 13, p.huitema@dehaanlaw.nl.

BNR | De Haan Advocaten Klaar voor de volgende stap? Lees meer