Rechtbank Midden-Nederland verbiedt publicatie van zwarte lijsten van artsen en zorgverleners

13 januari 2021

Rechtbank Midden-Nederland verbiedt publicatie van zwarte lijsten van artsen en zorgverleners. Deze publicatie is onrechtmatig en in strijd met de AVG.

Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland (SIN-NL) publiceerde een zwarte lijst van artsen en zorgverleners die zich – volgens SIN-NL – schuldig hebben gemaakt aan beroepsfouten. Ook werden foto’s van de betreffende artsen geplaatst.

Stichting Stop Online Shaming (SOS) heeft de rechtbank verzocht de websites met zwarte lijsten over te dragen aan SOS en SIN-NL te verbieden in de toekomst uitlatingen te doen die smadelijk, lasterlijk of beledigend zijn voor individuele artsen en zorgverleners.

De rechtbank oordeelt dat het hier gaat om een afweging tussen vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de goede naam. De rechtbank acht de meeste publicaties onrechtmatig onder andere door de gebruikte termen (zoals: zwarte lijst, medische misdrijven en falende artsen) en het (veelal) ontbreken van een feitelijke basis.

Voor de publicaties die niet (op deze grond) onrechtmatig zijn, oordeelt de rechtbank dat artikel 10 AVG deze verbiedt. U vindt het vonnis hier.

Wilt u meer informatie over de AVG? Neemt u gerust contact met mij op.

Gerelateerde actualiteiten