Nelly Paanakker

Nelly Paanakker is sinds 1996 werkzaam bij DeHaan Advocaten en Notarissen en gespecialiseerd in het ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Daarnaast is zij sinds 2007 als partner aan het kantoor verbonden. Nelly staat regelmatig ondernemingen, overheidsorganisaties, zorginstellingen of hun bestuurders bij. Zij volgt de ontwikkelingen op het gebied van het arbeids- en het ambtenarenrecht op de voet om tijdig te kunnen anticiperen op hun behoefte naar juridische ondersteuning. Door juridische kwesties op voorhand goed te regelen kunnen veel problemen worden voorkomen.

Nelly kan u begeleiden op de volgende rechtsgebieden:

  • Arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden
  • Beloningsregelingen bestuurders en de Wet Normering Topinkomens (WNT)
  • Reorganisaties en sociaal plannen
  • Individuele ontslagkwesties
  • Concurrentie- en relatiebedingen
  • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
  • Disciplinaire trajecten

Nelly bekleedt, naast haar werkzaamheden bij De Haan, de volgende bestuursfuncties:

  • Lid en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Werkpro Groningen
  • Lid Algemeen Bestuur Noorderlink