Banken geven ‘kleinere ondernemers’ half jaar uitstel van aflossingen

19 maart 2020

De Nederlandse Vereniging van Banken (‘NVB’) kondigt aan dat banken aanvullende maatregelen nemen om hun zakelijke klanten meer lucht te geven. Dit in de vorm van een half jaar uitstel van aflossingen op lopende leningen.

Voor wie geldt het?

De gecommuniceerde maatregel is dat kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing kunnen krijgen op hun lopende leningen. De maatregel ziet op zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro. De NVB laat weten dat zij voor ondernemingen met een hogere bancaire verplichting, de ontwikkelingen scherp volgen en dit kan leiden tot extra stappen. De banken die hiertoe hebben besloten zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, De Volksbank en Triodos Bank.

Wat zijn de voorwaarden?

Aan de hand van het persbericht, kan worden afgeleid dat er in ieder geval een drietal criteria zijn om in aanmerking te komen voor uitstel van aflossing:

  • het moet gaan om een ‘kleinere onderneming’
  • zij moet ‘in de kern’ gezond zijn
  • de hoogte van de bancaire lening(en) bedraagt maximaal 2,5 miljoen euro

Uit de communicatie van de bank, op moment van deze update, blijkt nog niet wat verstaan wordt onder ‘kleinere ondernemingen’ en wanneer deze ‘in de kern gezond is’. Dit zal vooral interessant zijn wanneer de bank en de onderneming zelf van mening verschillen hierover. Dit zal onder meer afhangen van hoe soepel banken in de praktijk omgaan met uitstelverzoeken van ondernemingen. Het laat zich aanzien dat de banken de door hun aangekondigde maatregelen verder zullen concretiseren in onderbouwende stukken. De verwachting is dat daarin objectieve criteria staan, waaruit blijkt of ondernemingen in aanmerking komen voor uitstel van aflossing. Het zal dan ook interessant zijn in hoeverre ondernemingen recht hebben op dit uitstel en hoe eventuele geschillen hierover kunnen worden opgelost. Wanneer de onderbouwende stukken beschikbaar zijn, volgt hierover een nieuwe update.

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze COVID-19 helpdesk. U kunt de helpdesk direct bereiken via het volgende e-mailadres: corona@dehaanlaw.nl.