Bedrijf verkopen – Wat komt er kijken bij het overdragen van uw onderneming?

24 november 2022

Het verkopen van uw bedrijf is een spannende en ingrijpende beslissing. U vraagt zich wellicht af waar u allemaal rekening mee moet houden. Hoe ziet het verkoopproces eruit? En waar moet u op letten?

Voorbereiding en documentatie

Bij de verkoop van uw bedrijf is het allereerst noodzakelijk om alle documentatie op orde te maken. Op basis van deze documentatie kan namelijk een goede waardebepaling worden opgesteld en kunt u geïnteresseerden volledige en juiste informatie verschaffen. De informatie en documentatie deelt u natuurlijk niet zomaar. Om (bedrijfs-)gevoelige informatie te beschermen terwijl een potentiële koper onderzoek doet naar uw onderneming kan het daarom verstandig zijn dat u een geheimhoudingsovereenkomst sluit met de potentiële koper(s).

Intentieverklaring

Heeft u concrete interesse van een koper? Dan is het uiteraard belangrijk om bepaalde afspraken te gaan vastleggen. Dit kunt u doen in een intentieverklaring / Letter of Intent (LOI). In de LOI kunnen verschillende onderwerpen geregeld worden. Een goed voorbeeld van een bepaling in de LOI is in hoeverre de onderhandelingen (nog) vrijblijvend zijn. Het gebeurt regelmatig dat een koper zich toch terugtrekt uit de deal. In een LOI kunnen consequenties worden verbonden aan het afbreken van de onderhandelingen. Ook kan bijvoorbeeld worden opgenomen op welke manier u als verkoper bij de onderneming betrokken blijft.

Koopovereenkomst

Het sluiten van een LOI gaat meestal over in het tot stand komen van een koopovereenkomst. In de koopovereenkomst kan de verkoop van uw onderneming op diverse manieren worden vormgegeven:

  • Aandelentransactie: u draagt als aandeelhouder de aandelen in de vennootschap over aan de koper. Daardoor wordt de gehele onderneming overgedragen: inclusief bezittingen, schulden en eventueel het personeel. Deze structuur kan niet gekozen worden bij een bedrijfsvorm zonder aandelen, zoals een eenmanszaak.
  • Activa/passiva-transactie: u draagt als bestuurder de activa en de passiva over aan de koper. Ten aanzien van deze structuur kan er, in tegenstelling tot de aandelentransactie, voor gekozen worden om bepaalde activa en/of passiva niet over te dragen.

In de koopovereenkomst wordt verder opgenomen wat de koopprijs is. Ook worden er vaak garanties en vrijwaringen in opgenomen. Als u als verkoper akkoord gaat met (vergaande) vrijwaringen kan de koper bepaalde schadeposten op u verhalen. De specialisten van DeHaan kunnen u goed adviseren over het formuleren van vrijwaringen en garanties.

Met het tot stand komen van de koopovereenkomst (signing) is de deal gesloten. Hoe u de onderneming vervolgens overdraagt (closing) hangt af van de gekozen structuur.

Advies bij bedrijfsverkoop

Onze specialisten hebben al vele ondernemers mogen ondersteunen bij het aan- en verkopen van bedrijven. Wilt u advies bij de onderhandeling, contracten of de te kiezen structuur voor de verkoop? Of bent u nog aan het oriënteren? In welke fase van een verkoopproces u ook bent, we staan graag voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op.

Gerelateerde actualiteiten