Gewond geraakt in een klimbos? Hoe zit het met aansprakelijkheid?

19 september 2017

De Telegraaf kopt op 19 september 2017: “klimbossen levensgevaarlijk”. Maar, hoe zit het met de aansprakelijkheid als je daadwerkelijk schade oploopt tijdens een dagje ‘klimbos’?

  • Stel jij breekt je arm door een val, nadat de organisatie de instructie voor het zekeren niet goed heeft gegeven. Is de organisatie daarvoor aansprakelijk?

Dat zou zeker kunnen. Wanneer onvoldoende instructies zijn gegeven, kan de organisatie onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld. Dat de betreffende instructies niet juist waren, moet dan wel door het slachtoffer worden aangetoond. 

  • Kan een eigenaar ook aansprakelijk zijn wanneer de valbeveiliging niet goed functioneert?

Ja, dat kan. Aansprakelijkheid is aan de orde wanneer een roerende zaak niet voldoet aan “de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en wanneer bekend is dat deze zaak een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert”. Zelf moet je natuurlijk ook goed opletten, maar als iets niet goed werkt, dan kan het zeker zo zijn dat de organisatie en / of de eigenaar van die zaken daarvoor aansprakelijk is. 

  • En wat als je tegen een tak op het parcours aan loopt?

Dat hangt ervan af. Wanneer een tak te laag hangt en deze komt heel onverwacht, terwijl je sowieso over dat deel van het parcours heen moet, dan kan het zijn dat de organisatie aansprakelijk is. Dan moet sprake zijn van gevaarzetting. Maar het is ook wel inherent aan een klimpark dat er takken zijn. Je zult dus ook zelf goed moeten blijven opletten.

Dus: De eigenaar van een klimbos en de betrokken organisatie zijn dus niet per definitie aansprakelijk wanneer daar een ongeval plaatsvindt. Dit is echter wel degelijk mogelijk. Vooral wanneer niet het juiste materiaal is gebruikt of onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Het geven van (on)juiste instructies kan daar onder vallen.