Het hof bepaalt dat een steekincident is verzekerd

4 februari 2020

Stelt u zich eens voor dat uw minderjarige zoon of dochter betrokken raakt bij een geweldsincident. Hierdoor lijdt een ander schade. Als ouder kunt u hiervoor aansprakelijk zijn.

Is de schade dan gedekt onder uw aansprakelijkheidsverzekering? Ja, in sommige gevallen wel.

AVP

Recentelijk heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich gebogen over de vraag of Univé dekking voor een steekincident moet verlenen. Een 13-jarige jongen stak namelijk een leeftijdsgenoot in zijn rug met een vlindermes. Het slachtoffer liep hierdoor ernstig en blijvend letsel op. Het slachtoffer stelde de dader en zijn ouders hiervoor aansprakelijk. De ouders van de minderjarige jongen hebben de schade bij hun verzekering (Univé) gemeld. Centraal stond of Univé een beroep op de in de aansprakelijkheidsverzekering (AVP) opgenomen wapenclausule mocht doen. Het arrest leest u hier.

Risicoaansprakelijkheid

In deze zaak stond niet ter discussie dat de ouders risicoaansprakelijk zijn voor de handeling van hun zoon. In artikel 6:169 BW is namelijk bepaald dat een ouder aansprakelijk is voor de gedraging van een kind onder de veertien jaar. Dit betekent dat ouders ook aansprakelijk zijn als zij niet zelf onrechtmatig hebben gehandeld. Het gaat om de aansprakelijkheid in ‘hoedanigheid’. Het ging er enkel om of Univé dekking voor de schade van het slachtoffer aan de ouders van de dader moest verlenen. In deze verzekering van Univé was immers een wapenclausule opgenomen. In de zogenaamde wapenclausule is opgenomen dat ‘schade in verband met het bezit of gebruik van wapens’ niet is verzekerd. Univé stelde dat hiervan sprake was en daarom geen dekking hoefde te verlenen.

Het hof oordeelt dat de polisvoorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar zijn en dat voor de ouders de meest gunstigste uitleg geldt. Voor de ouders was niet voldoende duidelijk dat hun risicoaansprakelijkheid (dus zonder schuld) op de verzekering is uitgesloten. In de wapenclausule wordt namelijk verwezen naar het bezit of gebruik van een wapen. Hieruit blijkt niet dat alle schade door een wapen is uitgesloten. Omdat Univé dit niet voldoende duidelijk heeft opgeschreven, zijn ze verplicht om dekking te verlenen. Het hof overweegt tevens dat de verzekering een maatschappelijke functie tot doel heeft. Hierbij is slachtofferbescherming belangrijk. Het gaat echter wel om bijzondere omstandigheden. In dit geval gaat het o.a. om slachtofferbescherming en het feit dat ouders geen verwijt treft.

Conclusie

Bovengenoemd arrest laat zien dat het belangrijk is om de polisvoorwaarden op een duidelijke en begrijpelijke manier op papier te zetten. Heeft u een vraag over de uitleg of de polisvoorwaarden van uw verzekering? Neem via onderstaande button contact met ons op.