Is een huurder contractueel verplicht om in zijn sociale huurwoning te wonen?

27 mei 2016

Zolang je als huurder van een sociale huurwoning netjes op tijd je huur betaalt is er niets aan de hand zou je zeggen. Wordt dit anders als je negen à tien maanden in het buitenland verblijft? Over deze vraag heeft de kantonrechter en later ook het gerechtshof geoordeeld.

Wat was er aan de hand?

De huurder woonde in een sociale huurwoning en werd in het kader van een onderzoek naar woonfraude onaangekondigd bezocht. Tijdens dit bezoek trof men echter niemand in de woning aan. De buren hebben verklaard dat de bewoner van het gehuurde gemiddeld negen à tien maanden in Turkije verblijft. Dit bleek juist te zijn. Sinds een aantal jaren verbleef de huurder voornamelijk in Turkije. Dit nam echter niet weg dat de huurder tot zijn pensioen lange tijd in Nederland heeft gewerkt en dat ook zijn (klein)kinderen in Nederland woonachtig zijn.

De woning was volledig gemeubileerd, goed onderhouden en aangesloten op gas, water en licht. Ook had de huurder een bankrekening en verzekeringen in Nederland aangehouden en is hij Nederlandse artsen blijven bezoeken en heeft hij zijn vermogen en zaken in Nederland laten behartigen. Dit gebruik door de huurder was door de rechter echter dermate beperkt dat dit een tekortkoming opleverde die de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming daarvan rechtvaardigde.

Uitspraak kantonrechter

De kantonrechter vond namelijk dat niet aanvaard kon worden dat de huurder een sociale huurwoning gedurende in ieder geval twee jaar slechts gebruikt voor relatief korte periodes van ongeveer twee maanden in het voor- en najaar en dat de woning voor de rest feitelijk leegstond. Dat kan van geen enkele huurder van een sociale huurwoning worden geaccepteerd. Gelet op de schaarsheid van sociale huurwoningen en de verplichting van de verhuurster om te zorgen voor een rechtvaardige verdeling daarvan onder degene die daarvoor in aanmerking komen, weegt haar belang bij ontruiming zwaarder dan dat van huurders die onderdak hebben in hun geboorteland. Het oordeel van de kantonrechter dat huurder de woning moet ontruimen wordt door het gerechtshof dan ook bekrachtigd.

Conclusie

Conclusie luidt dan ook dat als je een sociale huurwoning huurt, je daar ook daadwerkelijk moet wonen. Doe je dat niet dan loop je kans dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en dat je de woning moet verlaten.

bedrijfgerelateerde actualiteiten