Kinderen Hans Breukhoven staan toch niet met lege handen

21 januari 2019

De rechtbank Noord-Holland heeft op 19 december 2018 een spraakmakend vonnis gewezen in de nalatenschap van zakenman – en ‘ex van’ – Hans Breukhoven.

Breukhoven woonde de laatste jaren van zijn leven tot aan zijn dood in 2017 in Londen. Hij heeft in Engeland een nieuw testament op laten maken waarin hij twee van zijn kinderen heeft onterfd. Volgens het Engelse recht heeft een onterfd kind geen enkele aanspraak op de nalatenschap, terwijl in Nederland een onterfd kind altijd een beroep kan doen op een gedeelte van zijn wettelijk erfdeel.

Een van de onterfde kinderen van Breukhoven was het niet eens met deze gang van zaken en is naar de Nederlandse rechter gestapt. Hij heeft de rechtbank verzocht te verklaren dat het Nederlands recht van toepassing is en dat hij dus aanspraak houdt op de legitieme portie (een gedeelte van zijn wettelijk erfdeel). De rechter is hierin mee gegaan en heeft het Nederlandse recht van toepassing verklaard. Weliswaar had Breukhoven in zijn testament gekozen voor toepassing van het Engelse recht, naar nieuw Europees recht kan alleen gekozen worden voor het recht van het land waarvan de erflater de nationaliteit bezit. De keuze van Breukhoven in zijn testament voor het Engels recht is daarmee ongeldig.

In Engeland gaan de regels van Internationaal Privaatrecht uit van toepassing van het recht van zijn ‘domicile of origin’, het land waar de vader van Breukhoven ten tijde van diens geboorte woonde. En dat was Nederland. Mocht zijn gebleken dat Breukhoven de intentie had permanent in Engeland te blijven wonen, dan zou het Engelse recht alsnog van toepassing kunnen zijn. Maar van die intentie is echter onvoldoende gebleken. Omdat Nederlands recht op de afwikkeling van de nalatenschap van toepassing is, komen de kinderen waarschijnlijk dus niet met lege handen te staan, ondanks de onterving.

Naar het buitenland verhuizen om te voorkomen dat uw vermogen naar uw kinderen gaat, werkt dus niet altijd. Wilt u hierover meer informatie, of bent u het kind in dit verhaal, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.