Logistieke dienstverlening vraagt juridisch maatwerk

2 augustus 2017

Logistieke dienstverlening is een breed begrip en kent vele vormen. Van eenvoudige opslag naar meer complexe warehousing tot en met geïntegreerde supply chain oplossingen.

Juridisch gezien is logistieke dienstverlening geen vast omschreven begrip zoals een vervoerovereenkomst. Een logistiek contract is meestal gebaseerd op een overeenkomst van bewaarneming en een overeenkomst van opdracht, vaak aangevuld met elementen uit een expeditie en/of vervoerovereenkomst.

In tegenstelling tot het gewone vervoerrecht gelden er weinig dwingendrechtelijke regels. Een logistiek dienstverlener is bijvoorbeeld in beginsel onbeperkt aansprakelijk voor schade aan de door hem te behandelen goederen. 

Het opstellen van een logistiek contract

Bij het uitbesteden van logistieke activiteiten gaan opdrachtgever en logistiek dienstverlener voor langere tijd een samenwerking aan waarbij vaak aanzienlijke investeringen worden gedaan in gebouwen, equipment, ICT en personeel. Het maken van goede schriftelijke afspraken is zowel voor opdrachtgevers als voor de logistieke dienstverlener een must voor de beheersing van risico’s.

Het onderhandelen over een contract voor logistieke diensten is dan ook een tijdrovend proces waarin veel aspecten moeten worden geregeld om tot een evenwichtige geheel van rechten en verplichtingen komen.

In de praktijk wordt dit veelal onderschat. Zo is bijvoorbeeld essentieel welke diensten worden geleverd en wat hieronder wordt verstaan. Een goed contract begint dan ook met een uitgebreide beschrijving van de activiteiten en het vastleggen van specifieke prestatieafspraken. Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het laden en lossen? En onder welke voorwaarden vindt de opslag plaats?

Andere belangrijke onderwerpen zijn uiteraard de contractduur en contractverlenging, mogelijke ontbindingsgronden en opzegtermijnen. Ook de operationele aspecten zoals het vaststellen van service-levels en key-performance indicatoren, volumeregelingen, prijsindexeringen en bonus malus regelingen vragen om waterdichte clausules. Gebruikelijk is dat deze onderwerpen worden uitgewerkt in bijlagen bij het contract en van jaar tot jaar besproken en bijgesteld worden. Kortom: een logistiek contract vraagt om juridisch maatwerk.

Wilt u meer weten over dit onderwerp en bespreken hoe wij u hierbij kunnen helpen? Neemt u dan contact met mij op.