Motie aangenomen: Verbod op concurrentiebeding bij salaris van minder dan anderhalf keer modaal

27 februari 2024

Op 8 februari 2024 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met een verbod op het opnemen van een concurrentiebeding bij een salaris van minder dan anderhalf keer modaal inkomen bij een voltijd dienstverband.  

Vorige week verscheen er een blog van Anke Sanne Raap over de vraag wanneer een concurrentiebeding onbillijk benadelend kan zijn voor werknemers. Zoals u heeft kunnen lezen acht de rechter zo’n concurrentiebeding in veel gevallen onbillijk benadelend en ‘te streng’. Binnen de politiek wordt ook al langere tijd gediscussieerd over de hervorming van het concurrentiebeding. In juni vorig jaar kondigde minister Van Gennip aan een wetsvoorstel voor te bereiden.

Hervorming concurrentiebeding

Door het voorgenomen wetsvoorstel moet het voor de werkgever op voorhand duidelijker worden wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen en ingeroepen. Minister Van Gennip is voornemens de volgende wijzigingen uit te werken in het wetsvoorstel:

  • het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • bij het concurrentiebeding moet het geografisch bereik worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd;
  • de werkgever moet in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd het zwaarwichtig bedrijfsbelang motiveren (dit is al het geval voor tijdelijke contracten);
  • bij het inroepen van het beding zal een werkgever in beginsel een vergoeding moeten betalen, vastgesteld op een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris.

Motie door meerderheid Tweede Kamer aangenomen

Tweede Kamerleden hebben een motie ingediend voor het opnemen van een extra voorwaarde bij de hervormingsplannen. Bij een duidelijke salarisgrens van minder dan anderhalf keer het modale inkomen (bestaande uit periodeloon, vakantietoeslag en vaste uitkeringen) mag geen concurrentiebeding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst en is het beding in alle gevallen nietig. Deze motie is door de meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

Wat betekent dit voor u?

Het nieuwe wetsvoorstel zal in het eerste kwartaal van dit jaar voor internetconsultatie worden aangenomen. Uit de uiteindelijke wettekst zal blijken hoe de voorgenomen inperkingen zullen worden vormgegeven.

Met de aangenomen motie verandert er voorlopig niets aan de regels die gelden voor uw bestaande concurrentiebedingen. Wel is het goed om van tijd tot tijd uw concurrentiebedingen juridisch te laten toetsen, zodat deze voldoen aan de huidige vereisten. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN