Notaris: een vitaal beroep?!

23 maart 2020

Dat verpleegkundigen, brandweerlieden, vuinisophalers en artsen een vitaal beroep uitoefenen, daarover zijn we het met elkaar eens. Een buitenstaander zal wellicht niet zo snel denken aan een notaris als onmisbare factor in onze ontregelde maatschappij.

Maar is het niet meer dan ooit nuttig en soms noodzakelijk dat een notaris kan voorzien in het opmaken van een testament voor iemand met een zwakke gezondheid? En wat te denken van de burger die een huis heeft gekocht en die een boete van (minimaal) 10% van de koopsom moet betalen als de overdracht niet tijdig plaatsvindt?

De notariële beroepsorganisatie doet daarom een dringende oproep aan het kabinet om ook de notaris als vitaal beroep aan te merken.

De bereikbaarheid van de notaris in coronatijd

Ondertussen doen wij ons best om u zo goed mogelijk te blijven bedienen. Onze kantoren zijn gewoon geopend. U kunt zoals altijd een afspraak maken voor een bespreking. Uiteraard houden wij dan gepaste afstand en treffen wij alle maatregelen om een veilige omgeving te garanderen. Waar mogelijk kan een bespreking ook via bijvoorbeeld Facetime of Whatsapp worden gevoerd.

Veel notariële akten kunnen worden getekend zonder dat de ondertekenaar fysiek aanwezig is. De ondertekenaar tekent dan een onderhandse volmacht. De wet verbiedt dit echter voor hypotheekakten en testamenten.  In gevallen waarin het niet anders kan, is het toch mogelijk een testament op afstand te maken, onder de voorwaarde dat de notaris wel kan via beeld en geluid kan communiceren met degene die het testament wil maken. Dat kan bijvoorbeeld door contact te hebben via een raam, of door contact te leggen via digitale media zoals Facetime of Whatsapp.

De vitale notarissen van DeHaan Advocaten en Notarissen staan ook nu voor u klaar!

Gerelateerde actualiteiten