Ongeoorloofd privégebruik van de auto van de zaak

11 december 2017

Een auto van de zaak is een fijne secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar er kleven ook risico’s aan het gebruik van een dergelijke auto. Menig leaserijder kent de beperking dat alleen hij en zijn gezinsleden in de auto mogen rijden, en dan is de vraag wie onder het begrip gezinslid valt. Wanneer daar niet zorgvuldig mee om wordt gegaan en de auto wordt uitgeleend aan een onbevoegde, kan dit tot gedoe op het werk leiden of zelfs tot ontslag op staande voet.

Andere redenen voor een ontslag op staande voet zijn bijvoorbeeld het tanken met de tankpas voor privédoeleinden of het hebben van een bewust roekeloze rijstijl. Op de website rechtspraak.nl wemelt het van uitspraken over werknemers die niet correct met hun leaseauto omgaan. Niet in alle gevallen hield het ontslag op staande voet stand, de eisen aan een dergelijk ontslag zijn streng. Wel leidt het privé bevoordelen over de rug van de werkgever vaak tot een beëindiging van het dienstverband.

Ontslag op staande voet

De kantonrechter te Roermond moest onlangs oordelen over een op staande voet ontslagen werknemer die poolauto’s voor privédoeleinden had gebruikt. Binnen het bedrijf was een duidelijk beleid opgesteld dat bepaalde dat de poolauto’s alleen voor zakelijk gebruik bestemd waren. Bij het reserveren van een dergelijke poolauto moest de werknemer bovendien een formulier ondertekenen waarin staat dat de auto niet voor privédoeleinden wordt gebruikt. In de zaak waarover de Roermondse kantonrechter een oordeel moest vellen had de werknemer de auto een aantal keren voor woon-werkverkeer gebruikt wegens uitval van het openbaar vervoer en één keer vanwege een door de werkgever georganiseerde barbecue voor het personeel op een locatie ver weg van de woonplaats van de werknemer. U leest het al: een grijs gebied. Althans, zo vond de werknemer dat.

De kantonrechter zag dit toch echt anders. Nu het beleid niet aan duidelijkheid te wensen over liet en de werknemer hier ook keer op keer voor had getekend, en dus verklaarde dat hij de auto niet voor privédoeleinden gebruikte, had hij moeten weten dat hij zorgvuldig met het gebruik van de poolauto om moest gaan.

Ten aanzien van het woon-werkverkeer stelde de kantonrechter vast dat de werknemer daarvoor reeds een vergoeding krijgt. Door naast deze vergoeding ook de poolauto te gebruiken, heeft de werknemer zich persoonlijk verrijkt. Op zichzelf vindt de kantonrechter dit al reden voor een ontslag op staande voet. Ten aanzien van de barbecue stelde de kantonrechter vast dat de werknemer geen toestemming had gekregen om de auto te gebruiken. Een activiteit die weliswaar door de werkgever is georganiseerd, maar buiten werktijd plaatsvindt, heeft een zodanig karakter dat deze niet valt onder het gebruik van de poolauto. De kantonrechter heeft het ontslag op staande voet in stand gelaten.

Dat binnen de onderneming een duidelijk beleid gold dat voor alle werknemers kenbaar was, in combinatie met een verklaring die telkens weer moest worden ondertekend, is van doorslaggevend belang. Een duidelijk reglement waarin grenzen zijn aangegeven ten aanzien van het toelaatbare is dan ook van harte aan te bevelen. Een dergelijk beleid valt of staat vervolgens bij de consequente naleving en handhaving daarvan.

Zorgvuldige formulering bevestigingsbrief

Een ontslag op staande voet kan overigens ook sneuvelen omdat de bevestigingsbrief onvoldoende zorgvuldig is opgesteld. De ontslag op staande voet brief is het enige stuk waarop het ontslag is gebaseerd. Formuleer deze brief zeer zorgvuldig; de geringste tegenstrijdigheid kan het ontslag op staande voet ongeldig maken. Gebruik ook geen strafrechtelijke termen en laat de brief door een deskundige controleren. Vervolgens dient de werknemer, wanneer hij zich niet wil neerleggen bij het ontslag op staande voet, binnen twee maanden een verzoekschrift in te dienen waarin hij de kantonrechter verzoekt het ontslag op staande voet te vernietigen. Doet hij dit niet binnen deze termijn, dan is aan het ontslag op staande voet niets meer te doen.