Sexting onder werktijd, geen goed idee!

23 mei 2019

Sexting onder werktijd is geen goed idee. Waarom niet? Je loopt het risico dat je bij een (terecht) ontslag op staande voet in één klap je baan en je uitkering kwijtraakt.  Een 29-jarige man, werkzaam bij Nationale Nederlanden (hierna: NN), werd door zijn werkgever wegens sexting op staande voet ontslagen. Wat is sexting? Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten, foto’s of video’s van zichzelf via mobiele telefoons of andere media. De rechtbank Den Haag oordeelde op 26 februari dat het ontslag terecht is gegeven. Waarom? Lees verder.

Verloop                                                                                                                                                                                        

De werknemer heeft tijdens werktijd op de wc van het bedrijfspand van werkgever een filmpje gemaakt waarop te zien is hoe hij zichzelf bevredigt. Dit filmpje heeft werknemer kort daarna verstuurd via Snapchat aan zijn collega. Deze collega heeft dit filmpje opgeslagen en heeft ruim een half jaar later een melding van grensoverschrijdend gedrag gemaakt. Nadat NN de melding nader heeft onderzocht, is werknemer door werkgever op staande voet ontslagen.

Verweer werknemer                                                                                                                                                   

Werknemer vindt zijn ontslag onterecht. Daarnaast is hij van mening dat een ontslag (op staande voet) een te zware sanctie is. Een waarschuwing of berisping had volgens hem volstaan. Werknemer heeft laten weten dat er sprake was van een consensuele (seksuele) relatie met de betreffende collega. Gelet hierop is werknemer van mening dat die relatie een private aangelegenheid is en dat hij in dat kader het betreffende filmpje aan zijn collega heeft toegestuurd. Daarnaast heeft de collega ook (pikante) berichtjes en filmpjes naar hem gestuurd.

Verweer werkgever                                                                                                                                                                   

De werkgever deelt de standpunten van werknemer niet. De werkgever is van mening dat het onder werktijd maken en sturen van een seksueel getint filmpje aan een collega de scheiding tussen werk en privé vervaagt. Daarnaast is de werkgever van mening dat werknemer een situatie heeft laten ontstaan waarin een collega ongewenst wordt blootgesteld aan pornografische beelden. Daarnaast heeft werknemer volgens werkgever in strijd gehandeld met de van toepassing zijnde gedragscode.

Beslissing rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de hiervoor besproken gedraging van werknemer een dringende reden voor ontslag op de staande voet oplevert. Volgens de kantonrechter heeft werknemer niet als goed werknemer – in de zin van 7:611 BW – gehandeld. De rechtbank is van oordeel dat de persoonlijke omstandigheden van de man geen reden zijn om het ontslag op staande voet te vernietigen. De man had een kort arbeidsverleden bij NN en is relatief jong.  Verder is het ontslag onverwijld gegeven, wat een belangrijk criterium is voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Alle vorderingen van de werknemer worden afgewezen. 

Geen WW-uitkering

Bij een (terecht) ontslag op staande voet verliest een werknemer niet alleen zijn baan en loon, maar ook kan geen aanspraak worden gemaakt op een WW-uitkering. Het UWV kwalificeert het ontslag op staande voet meestal als “verwijtbaar werkloos” verwijtbare werkloosheid wordt geen WW-uitkering toegekend.

Advies

Werkgever

Het is raadzaam om een gedragscode binnen je onderneming te hanteren. Zoals ook blijkt uit deze uitspraak kan een werkgever hier rechten ontlenen als een werknemer de gedragscode niet naleeft.

Werknemer 

Het is raadzaam om bij een ontslag op staande voet juridisch advies in te winnen. Daarnaast adviseer ik om een ontslag op staande voet altijd aan te vechten. Indien je het ontslag als werknemer niet aanvecht, dan gaat het UWV ervan uit dat het ontslag terecht is gegeven. Het UWV kwalificeert het ontslag op staande voet als verwijtbaar werkloos en bij verwijtbare werkloosheid wordt geen uitkering verstrekt.

Contact

Hulp of advies nodig? Neem vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2019:1991