Zonder grondstoffen geen productie

19 september 2022

Deze kreet geldt niet alleen in een lineaire economie, maar ook in een circulaire economie. Echter, het type grondstof dat gebruikt wordt verschilt tussen een lineaire economie en een circulaire economie. In een circulaire economie dient namelijk het “afval” als grondstof voor een nieuw product of maakt men veelvuldig gebruik van vervangingsonderdelen.

De grote vraag die rijst, is hoe kan ik als circulaire producent borgen dat ik over voldoende grondstoffen beschik? Want zonder grondstoffen, geen productie of geen verlengde levensduur.

Deze borging verschilt per type grondstofstroom waar het om gaat. Wanneer een afvalstroom omgezet wordt naar nieuwe producten of nieuwe toepassingen, dan zal de onderneming in kwestie aan voldoende afval moeten zien te komen. De verwerking van afvalstromen van overheidsinstanties, zoals gemeenten en waterschappen, wordt meestal aanbesteed. Alsdan zal de onderneming in kwestie dus door middel van een inschrijving de verwerking moeten zien binnen te halen. Heeft de onderneming de opdracht gegund gekregen, dan kan zij meestal een aantal jaar lang, al het afval dat verwerkt moet worden, gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

Refurbishment

Richt de onderneming in kwestie zich op refurbishment, dan zal hij enerzijds voldoende producten die gerefurbished kunnen worden moeten zien in te kopen, maar anderzijds zal hij ook voldoende vervangingsonderdelen moeten zien in te kopen. De vervangingsonderdelen zijn meestal in te kopen bij de oorspronkelijke producent, indien er gebruik gemaakt moet worden van merkonderdelen in verband met garanties e.d. Als dat geen of minder een issue is, zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van generieke onderdelen. In beide gevallen zal de onderneming in kwestie echter een toeleveringsovereenkomst moeten sluiten met de leverancier, om relatieve leveringszekerheid te hebben.

Dan rest de stroom van producten die geschikt zijn voor refurbishment, zoals meubilair en elektronica. Deze stroom van producten komen vaak in bulk beschikbaar op gezette tijden en zullen derhalve in bulk vaak ingekocht worden. De vraag wanneer en of de producten beschikbaar komen, is uiteraard een vraag waar niet altijd antwoord op te geven is en zal tot enige onzekerheid in de bedrijfsvoering leiden. Raadzaam is het daarom om zoveel mogelijk leveranciers te hebben en nauwe contacten te onderhouden, zodat direct gehandeld kan worden, wanneer producten beschikbaar komen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde actualiteiten