Wat zijn de knelpunten van circulair inkopen en aanbesteden?

7 februari 2022

Van maandag 7 februari tot en met zaterdag 12 februari is het de Week van de Circulaire Economie. In deze week staat circulair ondernemen centraal – een belangrijk toekomstaspect voor ondernemers.

Een verantwoorde omgang met grondstoffen draagt bij aan duurzame economische groei en een gezonde wereld. Het is van een belang om een overstap te maken naar een economie waarin hergebruik centraal staat. Overheden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze transitie door bij hun inkoop en aanbestedingen rekening te houden met duurzaam grondstofgebruik. Dit wordt circulair inkopen/aanbesteden genoemd.

Overheidsopdrachtgevers en het bedrijfsleven ervaren verschillende juridische en praktische knelpunten bij het vormgeven van en deelnemen aan circulaire aanbestedingen en inkooptrajecten.

DeHaan Advocaten en Notarissen heeft in opdracht van Vereniging Circulair Friesland en MKB Regio Zwolle onderzocht wat de stand van zaken is betreffende circulair inkopen en aanbesteden. Er is onderzoek gedaan naar de knelpunten bij de aanbesteding van circulaire overheidsopdrachten.

Van het onderzoeksrapport is een whitepaper gemaakt die u op deze pagina kunt downloaden.

Download de whitepaper ‘Circulair inkopen’

In het onderzoeksrapport dan wel de whitepaper ‘Circulair inkopen’ komen de volgende thema’s aan bod:

Deel 1: Wat is circulair aanbesteden?

Deel 2: Welke ruimte biedt het aanbestedingsrecht?

Deel 3: Wat zijn de knelpunten voor overheidsopdrachtgevers en het bedrijfsleven?

Deel 4: Welke oplossingen zijn er mogelijk?

Meer informatie en contact

Heeft u vragen naar aanleiding van het onderzoeksrapport of wilt u meer weten over circulair inkopen/aanbesteden? Neemt u gerust contact op met Jasper Gevers.

Gerelateerde actualiteiten