Verslag SeVaRe Holding B.V.

Op (datum) heeft de Rechtbank (locatie) het faillissement uitgesproken van (naam bedrijf) met benoeming van mr. (naam curator) tot curator.