Wat brengt de toekomst voor agrarisch Nederland?

24 augustus 2020

Wilt u weten wat er speelt in het agrarisch recht en voorbereid zijn voor de toekomst? Kom dit najaar naar onze lezingen in het Fries Landbouwmuseum.

U kunt zich aanmelden voor meerdere lezingen. Wij heten u van harte welkom!

De lezingen staan gepland voor:             

  • Maandag 19 oktober | Stikstof
  • Maandag 2 november | Pacht
  • Maandag 16 november | Toekomst Testament

Programma:

  • 19:30 uur        Inloop
  • 20:00 uur        Opening
  • 20:30 uur        Pauze
  • 20:45 uur        Vervolg en vragen
  • 21:00 uur        Afsluiting met de mogelijkheid om het Fries Landbouwmuseum te bezichtigen.

Maandag 19 oktober 2020 | Stikstof
Hoewel we nu meer horen over de coronacrisis is de stikstofcrisis nog niet voorbij. In het meest recente rapport van de commissie Remkes “niet alles kan overal” is uitgegaan van een integrale benadering van het stikstofsysteem, wat onder andere inhoudt, dat er sprake moet zijn van een evenwichtige bijdrage van alle sectoren aan de emissiereducties. Wat betekent dit rapport voor de veehouderij? Welke opties zijn er en wat is op dit moment verstandig te doen als boer? 

Maandag 2 november 2020 | Pacht 
Het pachten van grond is in de agrarische wereld nog steeds een veelgebruikt instrument, maar kent bijzondere regels en geeft soms complicaties. Tijdens deze lezing krijgt u een verdere uitleg over pacht en de laatste actualiteiten van het pachtrecht, ook in combinatie met fosfaatrechten.

Maandag 16 november 2020 | Toekomst Testament
Het is voor u als agrariër van groot belang om de toekomst voor u en uw naaste familie goed te regelen, zowel privé als zakelijk. Bij de lezing komen het levenstestament (volmacht) en het testament aan de orde. Ook onderdelen uit de schenk- en erfbelasting zullen worden besproken, waarbij er aandacht is voor de waarde van deze regelingen bij bedrijfsoverdracht.


Vanwege de aangescherpte corona maatregelen kunnen er per lezing maximaal 30 personen deelnemen. Daarnaast is het noodzakelijk om het aanmeldformulier per persoon in te vullen zodat we alle aanwezigen goed kunnen monitoren.


Gerelateerde actualiteiten