De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld

2 februari 2022

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al een aantal keer uitgesteld. Op 1 februari 2022 maakte minister De Jonge in een brief aan de Eerste en Tweede kamer bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld.

De reden hiervan is dat er uit verschillende overleggen met medeoverheden en experts duidelijk is geworden dat er meer tijd nodig is om te oefenen met de digitale systemen. De Jonge geeft in zijn brief aan dat hij op een verantwoorde manier de Omgevingswet in werking wil laten treden. Komende tijd zal duidelijk worden of de Omgevingswet op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023 in werking zal treden.

Op het moment dat de datum definitief is, zal het ontwerp van het Koninklijk Besluit worden aangeboden aan zowel de Eerste als de Tweede kamer. Een definitief antwoord op de vraag wanneer de Omgevingswet in werking treedt, laat dus nog even op zich wachten.

Gerelateerde actualiteiten