Één jaar verplichte registratie van UBO’s; nu via onze website!

27 september 2021

Op een aantal uitzonderingen na, is iedere Nederlandse entiteit vanaf 27 september 2020 verplicht om haar UBO(‘s) te registreren; aan deze verplichting dient uiterlijk 27 maart 2022 te worden voldaan. Over de verplichte registratie schreven wij eerder een uitgebreide blog. Inmiddels zijn we een jaar verder; een jaar waarin veel is gebeurd rondom het UBO-register.

Eerste reacties op de UBO-registratie

Na een reeds hobbelig wetgevingsproces, werden de eerste maanden na de invoering van de verplichte UBO-registratie gekenmerkt door ontevredenheid en frustratie over de wijze waarop de Kamer van Koophandel uitvoering gaf aan zijn taak; zo plaatste het NRC in december 2020 bijvoorbeeld een artikel met de kop ‘Chaos troef bij inschrijving bedrijvenregister UBO’. Inmiddels lopen de processen gestroomlijnder, hoewel de doorlooptijd voor inschrijven van de UBO’s van bestaande entiteiten op het moment inmiddels is opgelopen tot enkele weken.

Los van de procedurele kant, bleef veel kritiek geuit worden op de privacyaspecten van het UBO-register. Op 18 maart 2021 heeft de Rechtbank Den Haag een opvallende uitspraak gewezen over belangafweging tussen enerzijds het recht op privacy en anderzijds de verplichting om de UBO(‘s) te registreren. De rechtbank heeft aangegeven haar twijfels te hebben over de rechtmatigheid van het (deels) openbare karakter van het UBO-register. Tegelijkertijd ziet de rechtbank geen ruimte om de registratieplicht op te heffen aangezien dit een onderwerp is waar het Europese Hof van Justitie zich over dient uit te laten. Vooralsnog geldt de verplichting om de UBO(‘s) te registeren aldus onverkort.

Inschrijven UBO’s vóór 27 maart 2022

Voor bestaande entiteiten is bij de invoering van het UBO-register bepaald dat deze hun UBO(‘s) voor 27 maart 2022 dienen te registreren. De Kamer van Koophandel heeft daartoe iedere in het handelsregister ingeschreven entiteit aangeschreven en gewezen op de verplichting om de UBO(‘s) tijdig te registeren.

Gevolgen overtreden registratieplicht

Afgelopen juli bleek dat echter voor slechts ongeveer 10% van de bestaande entiteiten de UBO(‘s) waren geregistreerd. Dit betekent dat een groot aantal entiteiten het risico loopt dat zij hun UBO(‘s) niet voor 27 maart 2022 hebben geregistreerd.

Het overtreden van de registratieplicht kan resulteren in een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete oplopend tot € 20.750. Daarnaast kan de minister een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen.  Gelet op het beperkte aantal registraties, is het overigens de vraag of de registratieverplichting vanaf 27 maart 2022 direct zal worden gehandhaafd en er direct sancties zullen worden opgelegd aan entiteiten die hier niet aan voldoen. Uiteraard doet u er verstandig aan om dit risico niet te nemen door uw UBO(‘s) tijdig te (laten) registreren.

Online uw UBO’s registreren

De ondernemingsrechtspecialisten van DeHaan adviseren u graag over de registratieplicht. Tevens zijn zij u graag van dienst bij de registratie van de UBO(‘s) in het handelsregister.

U kunt uw UBO(‘s) eenvoudig laten registeren via onze website. Na het doorlopen van een aantal vragen wordt u gevraagd om de benodigde stukken te uploaden. Aan de hand van de te beantwoorden vragen en de aan te leveren stukken, registreren wij graag uw UBO(‘s).

Wilt u meer weten over het UBO-register of wilt u weten of een UBO bent? Neem gerust contact op met een van onze (kandidaat-)notarissen.

Gerelateerde content