Verplichting tot inschrijving UBO vanaf 27 september

22 september 2020

Op 27 september a.s. treedt het UBO-register in werking. Dit brengt met zich mee, dat iedere vennootschap of andere juridische entiteit verplicht is informatie te verzamelen, bij te houden en te registeren in het UBO-register, over de natuurlijke personen die de uiteindelijk eigenaren zijn van – of zeggenschap hebben over – een vennootschap of andere juridische entiteit. Deze personen worden ook wel ultimate beneficial owners of kortweg: UBO’s genoemd. 

Voor meer informatie over de UBO kunt u onderaan deze pagina onze speciale UBO whitepaper downloaden.

Wat betekent de invoering voor mijn onderneming, instelling of organisatie?

Een aantal uitzonderingen daargelaten bent u verplicht vóór 27 maart 2022 de UBO(‘s) van uw vennootschap of andere juridische entiteit te registreren. Voor nieuw op te richten entiteiten geldt een onmiddellijke verplichting tot registratie. 

Hoe registreer ik mijn UBO?

Registratie kan per 27 september 2020 via www.kvk.nl/ubo of via uw notaris. Wanneer de UBO(‘s) niet eenvoudig vast te stellen is/zijn is het raadzaam dat u zich van te voren door uw notaris of andere adviseur laat adviseren.

Welke gegevens van de UBO moet ik inschrijven?

In ieder geval dienen een aantal persoonsgegevens te worden ingeschreven, te weten:

  • voor- en achternaam
  • geboortemaand- en jaar
  • nationaliteit
  • het land waar de UBO woonachtig is.

Daarnaast dienen de aard en omvang van het economische belang (bandbreedte) te worden geregistreerd. Deze gegevens zijn publiek inzichtelijk. 

Voorts dienen de volgende gegevens ook ingeschreven te worden, maar deze gegevens zijn slechts inzichtelijk voor een aantal (overheids)instanties en financiële instellingen:

  • geboortedatum, -plaats- en land;
  • woonadres
  • Burgerservicenummer (BSN) of buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
  • afschrift van de documentatie op grond waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd en een afschrift van de documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang wordt aangetoond.

Vragen en hulp met betrekking tot het UBO-register

De notarissen van DeHaan kunnen u adviseren over de registratieplicht en assisteren bij het vaststellen van de UBO van uw onderneming, instelling of organisatie. Tevens zijn zij u graag behulpzaam bij de registratie in het handelsregister. Neemt u gerust contact op met Pieter van Drooge, Rienk Talstra, Bert Gunnink of Fokko Keuning.

Gerelateerde actualiteiten