NIEUWS: Tijdelijke coulance WW-premiedifferentiatie!

12 december 2019

Minister Koolmees geeft u een klein kerstcadeau: als werkgever krijgt u drie maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten om in aanmerking te komen voor de lage WW-premiedifferentiatie.

Geen schriftelijke of ondertekende arbeidsovereenkomst?

Hoe zit dit? Vanaf 1 januari 2020 betaalt u als werkgever een lage WW-premie over het loon, indien dat is verschuldigd op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepcontract). Daarvoor stelt de wet als eis dat u in uw administratie een kopie heeft van een schriftelijke en ondertekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een brief waarin u bijvoorbeeld heeft bevestigd, dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is niet voldoende. U heeft de handtekening van de werknemer namelijk nodig!

Addendum

In een kamerbrief van 9 december 2019 heeft de minister aangegeven dat u in dit soort situaties niet een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst hoeft op te stellen. U mag namelijk werken met een addendum op de arbeidsovereenkomst. U kunt daarvoor gebruik maken van een eenvoudig document, waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet en dat door werkgever en werknemer is ondertekend. De brief van de minister is hier te raadplegen.  

Kerstcadeau

Tot 1 april 2020 krijgt u nu de tijd om alsnog uw administratie op orde te maken. Deze coulanceregeling geldt alleen voor werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Let op: als uw administratie met ingang van 1 april 2020 niet voldoet, dan dient u met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie af te dragen.
 
De arbeidsrechtadvocaten van DeHaan Advocaten en Notarissen wensen u prettige feestdagen toe!