Persbericht: Faillissement Vrijbuiter

1 augustus 2018

Gisteren is de surséance van betaling van Vrijbuiter groep omgezet in een faillissement. De rechtbank Noord – Nederland heeft dit bij vonnis van 31 juli jl. bepaald, met aanstelling van mr. J.S. van Burg en mr. H.J. Meijer (beiden werkzaam bij DeHaan Advocaten te Assen/Groningen) tot curatoren.

De bij Vrijbuiter ontstane problemen lijken een gevolg te zijn van een combinatie van de bij het bedrijf lopende langjarige verplichtingen, groeiambities en moeilijke marktomstandigheden in met name de retailmarkt.

De curatoren gaan onverminderd verder met het onderzoek naar de mogelijkheden om de voortzetting van de activiteiten van Vrijbuiter voor de toekomst veilig te stellen.

Het personeel, waaraan gisteravond ontslag is aangezegd om de bestaande loonaanspraken veilig te stellen, blijft voorlopig aan het werk. Alle winkels blijven open en de inzet is gericht op het realiseren van een doorstart. Bij de curatoren hebben zich inmiddels meerdere geïnteresseerden gemeld.