Faillissementsrecht

Bedrijven en instellingen gaan failliet wanneer zij hun schulden niet meer kunnen betalen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor leveranciers, verhuurders, werknemers, bestuurders van de onderneming en crediteuren. Ieder van hen zal proberen het nadeel, als gevolg van een faillissement, te voorkomen of te beperken.

DeHaan Advocaten en Notarissen treedt veelvuldig op bij insolventies. Als adviseur van de onderneming, van schuldeisers of van de bestuurder. Onze advocaten worden regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen.

Bedrijven in zwaar weer

Als een onderneming financieel in zwaar weer verkeert, is het verstandig om tijdig aan één van onze specialisten advies te vragen. Zij onderzoeken of de onderneming na een reorganisatie of herstructurering kan overleven. In sommige gevallen kan een schuldeisersakkoord worden bereikt. Bij een schuldeisersakkoord nemen de crediteuren genoegen met een gedeeltelijke betaling.

Reorganisatie, herstructurering en schuldeisersakkoord zijn bedoeld om een faillissement te voorkomen. Soms is een faillissement onvermijdelijk. Ook dan is advies van onze specialisten gewenst. Zij beoordelen of schulden nog betaald mogen worden en op welke wijze persoonlijke aansprakelijkheden zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.

Faillissementen en huur van bedrijfsruimten

Voor verhuurders van bedrijfsruimte heeft een faillissement verstrekkende gevolgen. In een faillissement kunnen de curator en de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden. Een onverwachte leegstand kan hiervan het gevolg zijn. Onze specialisten kunnen adviseren bij opzegging, het uitwinnen van een bankgarantie, de oplevering van het gehuurde en indeplaatsstelling bij een doorstart.

Faillissement en eigendomsvoorbehoud

Een faillissement heeft voor leveranciers doorgaans het gevolg dat onbetaald gebleven facturen onbetaald blijven. Het merendeel van de faillissementen eindigt zonder uitdeling aan leveranciers. Leveranciers willen hun schade dan ook zoveel mogelijk beperken. Onze specialisten adviseren bij het opstellen van algemene voorwaarden. Dit is een noodzakelijk hulpmiddel om een beroep te doen op eigendomsvoorbehoud. Onbetaald gebleven zaken kunnen dan, ondanks het faillissement, door de leverancier worden opgeëist. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig geleverde zaken daadwerkelijk retour te ontvangen. Onze specialisten staan voor u klaar om u bij het opeisen van onbetaald gebleven zaken bij te staan.

Bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement

Curatoren en schuldeisers kunnen de bestuurder van de onderneming in persoon aansprakelijk houden. De curator doet dit met een beroep op onbehoorlijke taakvervulling, een crediteur met een beroep op onrechtmatige daad. Deze acties hebben grote gevolgen omdat de bestuurder in zijn privévermogen wordt geraakt. Bestuurders van een onderneming doen er goed aan voorafgaand aan een faillissement en tijdens een faillissement onze specialisten te raadplegen welke concrete risico’s er voor hen bestaan.

Gerelateerde actualiteiten