Persbericht: Surséance van betaling Vrijbuiter

23 juli 2018

De afgelopen week heeft de directie van Vrijbuiter zich genoodzaakt gezien om surséance van betaling aan te vragen. De rechtbank Noord – Nederland heeft op 19 juli jl. de voorlopige surséance van betaling uitgesproken, met mr. J.S. van Burg en mr. H.J. Meijer (beiden werkzaam bij DeHaan Advocaten te Assen/Groningen) tot bewindvoerders.

De bij Vrijbuiter ontstane betalingsproblemen lijken een gevolg te zijn van een combinatie van de bij het bedrijf lopende langjarige verplichtingen, groeiambities en moeilijke marktomstandigheden in met name de retailmarkt.

De bewindvoerders zijn inmiddels in nauw overleg met de directie doende de mogelijkheden te onderzoeken om de voortzetting van de activiteiten van Vrijbuiter voor de toekomst veilig te stellen.

Voorlopig blijven alle winkels open en is de inzet gericht op het inventariseren van de mogelijkheden om de financiële huishouding van de onderneming weer gezond te maken. Daartoe zal nieuw investeringskapitaal door de onderneming moeten worden aangetrokken. Bij de bewindvoerders hebben zich inmiddels meerdere geïnteresseerden gemeld.