Uitspraak Raad van State omtrent faillissement North Refinery

26 februari 2020

Op woensdag 26 februari heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in verband met het faillissement van North Refinery.

De curator van North Refinery is door de provincie in persoon als overtreder aangemerkt betreffende een tweetal lekkages in de inrichting met als doel de herstelkosten op curator in privé te verhalen. Hiertegen heeft curator bezwaar gemaakt en beroep ingesteld. De Afdeling stelt de curator in het gelijk en is van oordeel dat de curator uitsluitend in zijn hoedanigheid van curator als overtreder kan worden aangemerkt en niet in persoon. Dit betekent dat de provincie de herstelkosten op de boedel moet proberen te verhalen en niet op de curator zelf.

In deze zaak ging het om een relatief laag bedrag. Er is echter nog een zaak aanhangig bij de Rechtbank Noord – Nederland, waarin het gaat om een bedrag van ruim 1,2 miljoen euro. De rechtbank heeft de behandeling van deze zaak – op verzoek van de curator – geschorst in afwachting van de uitspraak van de Afdeling. De volledige uitspraak van de Raad van State is hier terug te lezen.