Verlenging Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid verwacht

21 augustus 2020

In het voorjaar zijn door middel van verschillende wetten juridische voorzieningen getroffen in verband met de uitbraak van het Coronavirus COVID-19, waaronder de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Deze wet heeft onder andere mogelijk gemaakt dat algemene vergaderingen van rechtspersonen via elektronische weg kunnen worden gehouden, ook wanneer de statuten van de rechtspersoon daarin niet voorzien. Ook biedt de wet de mogelijkheid voor een notaris om ‘op afstand’ een testament en een hypotheekvolmacht te passeren indien een cliënt niet in persoon bij de notaris kan verschijnen.

Over deze wet schreven wij onder meer in onze blogs:

De wet is van kracht tot 1 september 2020. De minister voor Rechtsbescherming heeft nu in een conceptbesluit voorgesteld om de vervaldatum te verplaatsen naar 1 oktober 2020. Te verwachten is dat vóór deze datum opnieuw tot verlenging zal worden besloten.

Gerelateerde actualiteiten