Erfenis en testament

Erfenis en testament

Vindt u de basisregels die in de wet zijn opgenomen niet toereikend? Wilt u zelf bepalen wie wat krijgt na uw overlijden? Wilt u een voogd aanwijzen voor uw minderjarige kinderen? Of wilt u iemand onterven? Wij kunnen u helpen!

Wie bepaalt de spelregels van uw erfenis? De wet of uzelf? Als u geen testament heeft, bepaalt de wet hoe uw nalatenschap wordt verdeeld. Als u zelf wilt bepalen hoe uw erfenis moet worden verdeeld, dan moet u een testament laten opstellen. Met een testament kunt u wettelijke regelingen aanpassen aan uw persoonlijke situatie of het over een geheel andere boeg gooien door bijvoorbeeld een goed doel of uw beste vriendin als erfgenaam te benoemen.

De kosten voor het opstellen van een testament worden in de toekomst bijna altijd ruimschoots terugverdiend door onze adviezen op het gebied van erfbelasting. Wilt u optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt om uw vermogen zo gunstig mogelijk over te dragen? Wij kunnen u ook adviseren en begeleiden bij estateplanning. Vooral bij grotere nalatenschappen kan dit zeer gunstig zijn.

Wij kunnen onder andere voor u vastleggen:

 • dat uw kinderen hun erfdelen pas zullen ontvangen nadat u én uw partner zijn overleden;
 • dat uw jonge kinderen hun erfenis pas in handen krijgen als ze financiële verantwoordelijkheid kunnen dragen;
 • dat uw onderneming wordt overgedragen aan de volgende generatie met optimaal gebruik van de fiscale faciliteiten;
 • dat uw schilderij van Herman Brood na uw dood bij uw goede vriend terecht komt;
 • wie na uw overlijden als voogd voor uw kinderen gaat zorgen;
 • dat uw kinderen hun erfenis ook kunnen opeisen als hun langstlevende ouder definitief in een zorginstelling is opgenomen;
 • dat uw schoonkinderen geen aanspraak hebben op uw erfenis.

Voorbeelden van recente vragen aan onze notarissen:

 • Moet er na mijn overlijden al erfbelasting worden betaald? Alles gaat toch naar de langstlevende?
 • Hoe kan ik mijn levenspartner verzorgd achter laten?
 • Wij hebben een goede relatie met de familie. Is het nodig om vast te leggen dat mijn vriend na mijn dood in mijn huis mag blijven wonen?
 • Ik ben gescheiden. Is dat een reden om mijn testament aan te passen?
 • Ik heb in 1978 een vruchtgebruiktestament laten opstellen. Is dat voldoende?
 • Aan wie kan ik, als alleenstaande, de afwikkeling van mijn erfenis overlaten?
 • Moet ik een erfenis accepteren?