Levenstestament

Kunt u uw huis niet uit omdat u een kwetsbare gezondheid heeft? Wie tekent ervoor de verkoop van uw huis als u in een verpleeghuis wordt opgenomen en niet meer naar uw huis kunt terugkeren? Wie zorgt ervoor dat er geen misbruik van u wordt gemaakt als u gaat dementeren?

Verblijft u regelmatig in het buitenland? Wie kan tijdens uw afwezigheid in Nederland uw zaken waarnemen of belangrijke documenten voor u tekenen? De specialisten van DeHaan Advocaten en Notarissen helpen u hierbij.

Levenstestament voorkomt veel problemen

Er zijn veel situaties denkbaar waarin u belangrijke beslissingen moet nemen of papieren moet tekenen, maar zelf niet in staat bent dit te doen. Dit kan van tijdelijke aard zijn, doordat u in het buitenland verblijft of tijdens een langdurig ziekbed. Maar het kan ook van blijvende aard zijn, bijvoorbeeld als u door Alzheimer niet meer wilsbekwaam bent. In een levenstestament legt u vast wie dan uw belangen mag behartigen.

Een levenstestament is een uitgebreide volmacht aan één of meerdere personen die u volledig vertrouwt. In het levenstestament legt u wensen vast waar uw vertrouwenspersoon naar moet handelen. Denk hierbij aan uw wensen ten aanzien van uw bankzaken en financiën, uw administratie en belastingen, de ontruiming en verkoop van een woning. Maar ook uw wensen over hoe u in medisch opzicht wilt worden behandeld, of juist niet wilt worden behandeld. Een levenstestament kan direct ingaan of nadat een arts heeft verklaard dat u wilsonbekwaam bent.

Notariële akte, wilsbekwaamheid

Helaas gaat een aantal cliënten pas naar de notaris om een levenstestament te maken terwijl dat niet meer kan. Net als bij het tekenen van iedere andere notariële akte moet de cliënt begrijpen waarover het gaat en wilsbekwaam zijn. Bij het begin van Alzheimer is een cliënt dat soms nog wel maar het komt regelmatig voor dat de cliënt niet meer bekwaam is. Als de notaris aanleiding heeft om te twijfelen, wordt u doorverwezen naar een deskundige arts die uw wilsbekwaamheid beoordeelt.

Het levenstestament moet in de vorm van een notariële akte worden opgemaakt. Onze specialisten controleren niet alleen of u wilsbekwaam bent, maar ook of u niet onder invloed staat van anderen om een volmacht te geven. Alleen met deze zekerheid kan degene die met uw volmacht uw zaken regelt ervan uitgaan dat het goed zit.

Levenstestament voor de ondernemer

Heeft u eraan gedacht hoe uw bedrijf overleeft als u langdurig wordt uitgeschakeld door ziekte of door andere overmacht? Zorg ervoor dat uw onderneming niet stuurloos raakt!
Zowel voor een eenmanszaak als voor een vennootschap kunt u bepalen wie namens u bevoegd is om beslissingen te nemen én u kunt aangeven hoe in bepaalde situaties moet worden gehandeld.

Meer informatie | Personen- en familierecht
Gerelateerde actualiteiten