Splitsing in appartementsrechten

Wilt u een gebouw laten splitsen in appartementsrechten? Bent u eigenaar van een appartementsrecht en wilt u deze  ondersplitsen? Of wilt u een woning kopen welke is gesplitst in appartementsrechten? De specialisten van DeHaan Advocaten en Notarissen helpen u graag verder. 

Appartementsrechten

Een appartementsrecht ontstaat door de eigendom van een onroerende zaak onder te verdelen (te splitsen) in twee of meer delen en daaraan het exclusief gebruiksrecht toe te kennen van een privé-gedeelte. Voorbeelden hiervan zijn een groot complex met winkelunits en/of flatgebouwen met afzonderlijke woningen. Alle eigenaren van het appartementencomplex tezamen zijn eigenaar van het onroerend goed.

Wanneer een (gedeelte van een) gebouw niet gesplitst is in appartementsrechten kan DeHaan Advocaten en Notarissen te hulp schieten. Wij maken een zogenaamde splitsingsakte op en zorgen voor het indienen van de bijbehorende splitsingstekening bij het kadaster. Op deze tekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen en de gemeenschappelijke ruimten duidelijk aangegeven. Deze tekening wordt samen met de akte van splitsing ingeschreven bij het Kadaster

Het reglement van splitsing

Een belangrijk onderdeel van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. Hierin worden verplichtingen van en gedragsregels voor de eigenaren vastgelegd. In dit reglement, dat meestal gebaseerd is op een modelreglement, staan bijvoorbeeld de breukdelen van de verschillende appartementsrechten en welke kosten omgeslagen worden over alle appartementseigenaren en welke kosten voor eigen rekening zijn.

DeHaan kan zowel bestaande gebouwen alsnog te realiseren gebouwen splitsen in appartementsrechten. Eventuele hypotheekhouders of beperkt gerechtigden dienen toestemming of medewerking te verlenen aan een voorgenomen splitsing. Betrek ons zo vroeg mogelijk bij de splitsing in appartementsrechten, zodat wij met u mee kunnen denken en u van adviezen kunnen voorzien.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • het opstellen van een splitsingsakte en splitsingstekening;
 • het indienen van de splitsingstekening bij het Kadaster. De tekening moet goedgekeurd worden en er moet een complexnummer worden vastgesteld;
 • ondersplitsing. Een persoon die één of meerdere appartementsrechten in handen heeft, kan deze appartementsrechten opnieuw splitsen;
 • het aanvragen van een splitsingsvergunning bij de gemeente (dit is niet bij alle gemeenten van toepassing).

Voorbeelden van recente vragen aan onze notarissen:

 • Welke kosten zijn voor de VvE en wie zorgt voor het onderhoud van het gebouw?
 • Mag ik mijn appartement verhuren?
 • Mag de VvE mij beperkingen opleggen over het gebruik van mijn privé gedeelte?
 • Is een reservefonds verplicht en wie mag daarover beschikken?
 • Hoe functioneert een kascommissie?
 • Kan ik een volmacht afgeven?
 • Kan er worden vergaderd als er niet voldoende leden aanwezig zijn?
 • Kan de achterstand in de periodieke bijdrage worden verrekend bij overdracht van het appartementsrecht?
 • Hoe kan de splitsingsakte worden gewijzigd?
 • Moet de VvE zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Gerelateerde actualiteiten