Schade door aardbevingen

Al meerdere jaren vinden er in Noordoost-Groningen aardbevingen plaats als gevolg van de gaswinning door de NAM. De aardbevingen hebben grote gevolgen voor inwoners van het gebied. DeHaan Advocaten en Notarissen heeft veel ervaring met aardbevingsproblematiek en kan u op verschillende fronten bijstaan om schade vergoed te krijgen.

Al meerdere jaren vinden er in Noordoost-Groningen aardbevingen plaats als gevolg van de gaswinning door de NAM. De aardbevingen hebben grote gevolgen voor inwoners van het gebied. DeHaan Advocaten en Notarissen heeft veel ervaring met aardbevingsproblematiek en kan u op verschillende fronten bijstaan om schade vergoed te krijgen.

Agrarische bedrijven

We zien helaas dat ook veel agrariërs te maken hebben met de negatieve gevolgen van de aardbevingen. Denk hierbij aan schade aan mestkelders en stallen, maar ook schade aan drainagewerken door verzakking.

De schade zou via het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vergoed moeten worden, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd goed te verlopen.

Massaclaims omwonenden

DeHaan Advocaten en Notarissen staat gedupeerden uit het aardbevingsgebied bij in gerechtelijke procedures tot vergoeding van de schade die is geleden door aardbevingen als gevolg van de gaswinning door de NAM. Wij voeren al enkele jaren twee grote massaclaims tegen de NAM:

  1. Voor de stichting Waardevermindering door aardbevingen Groningen (WAG): Voor ruim 5000 deelnemers in de stichting WAG hebben wij vergoeding voor de waardevermindering van hun onroerende zaken als gevolg van de aardbevingen gevorderd. Deze procedure is gewonnen en we hebben een deal gesloten met de NAM.
  2. De immateriële claim: voor circa 5400 individuen vorderen wij vergoeding van de immateriële schade als gevolg van de aardbevingen en ook vergoeding van het gederfd woongenot. Deze claim is gesloten; men kan zich hier niet meer voor aanmelden.

Fysieke schade en gevolgschade door aardbevingen

De specialisten van DeHaan adviseren u bij fysieke schade in of aan uw onroerende zaak als gevolg van aardbevingen. Denk daarbij met name aan scheuren in of verzakking van uw woning: u wordt geadviseerd deze schade te melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen en die procedure te volgen. Wij kunnen u hier eventueel bij helpen. Indien de schade meer dan € 100.000 bedraagt raden wij u aan deze via de rechter te verhalen in plaats van bij het IMG.

Omzetschade of gevolgschade

Het is mogelijk dat uw onderneming door herstelmaatregelen van het IMG of een andere overheidsinstantie of door de fysieke aardbevingsschade in/aan uw bedrijfspand omzetschade of gevolgschade lijdt. Deze schade kunnen wij voor u via de rechter verhalen op de verantwoordelijke partij.

Versterkingsmaatregelen/aardbevingsbestendig bouwen

Kosten voor het nemen van versterkingsmaatregelen of het aardbevingsbestendig maken: deze kosten kunt u vergoed krijgen via de rechter. Dit zijn namelijk maatregelen ter voorkoming van verdere schade. Wij kunnen u helpen om deze schade vergoed te krijgen. Ook kunnen wij helpen met het overleg met de NCG over de versterkingsmaatregelen.

Gerelateerde actualiteiten