Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringen

Wordt u aansprakelijk gesteld voor de schade van iemand anders? Of lijdt u schade en wilt u die schade op een ander of op een verzekering verhalen? De aansprakelijkheidsrecht specialisten van DeHaan Advocaten en Notarissen zijn u graag van dienst!

Wij hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van zowel contractuele aansprakelijkheid (wanprestatie) als buitencontractuele aansprakelijkheid (onrechtmatige daad) en over de bijbehorende verzekeringsrechtelijke aspecten.

Beperkingen in het aansprakelijkheidsrecht

Vanuit het motto “voorkomen is beter dan genezen” adviseren wij proactief over de inhoud van nationale en internationale contracten en adviseren wij over de toepasselijkheid en inhoud van algemene voorwaarden zonder daarbij de commerciële verhoudingen uit het oog te verliezen. Daarbij besteden wij aandacht aan de beperking van aansprakelijkheid door het op juiste wijze inrichten van de vennootschapsrechtelijke structuur van een onderneming.

Beoordeling van aansprakelijkheid en verzekeringsdekking

Mocht een ondernemer of bedrijf onverhoopt toch met een eigen schadeclaim of een aansprakelijkheidsstelling te maken krijgen dan beoordelen wij de kansen van die claim(s) door zorgvuldig onderzoek te doen naar de relevante feiten en omstandigheden. Ook de (on)mogelijkheden van verhaal betrekken wij in onze advisering door aandacht te besteden aan de verzekeringsrechtelijke situatie. Desgewenst houden wij rekening met de onderliggende commerciële relatie. Wij leveren steeds advies op maat en doen dit proactief. Daar waar het kan, vermijden wij juridische procedures. Mocht het toch zover komen dan staan wij uiteraard klaar voor u.

Proactief advies op maat

Wij staan bedrijven en/of hun bestuurders bij in geval van:

 • contractuele aansprakelijkheid (wanprestatie);
 • buitencontractuele aansprakelijkheid (onrechtmatige daad);
 • bedrijfsaansprakelijkheid (ook bouw- en technische schades);
 • productaansprakelijkheid;
 • werkgeversaansprakelijkheid (ook loonregres);
 • bestuurdersaansprakelijkheid (bestuurders, commissarissen);
 • beroepsaansprakelijkheid (arts, accountant, assurantietussenpersoon, makelaar);
 • overheidsaansprakelijkheid;
 • polisgeschillen / verzekeringskwesties.

Wij adviseren over:

 • het aansprakelijk stellen van een contractpartij en/of derden voor door u of uw bedrijf geleden schade;
 • het voeren van verweer tegen een door u of uw bedrijf ontvangen aansprakelijkheidsstelling;
 • de polisdekking inzake aansprakelijkheidsverzekeringen (AVB, product recall, D&O), opstalverzekeringen en technische verzekeringen (CAR);
 • de redactie van nationale en internationale contracten, de toepasselijkheid en inhoud van uw algemene voorwaarden en de vennootschapsrechtelijke structuur van uw onderneming (met het oog op het beperken van aansprakelijkheid).

Massaclaims

Naast individuele zaken, hebben wij veel ervaring opgedaan in de behandeling van massaclaims.

Gerelateerde actualiteiten