Wat betekent de WBTR voor mijn vereniging of stichting?

15 november 2021

Per 1 juli is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. Dit kan gevolgen met zich meebrengen voor de statuten van uw vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij.

Whitepaper Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

De notarissen van DeHaan hebben een whitepaper geschreven die zich toespitst op de vereiste aanpassingen van deze wet. In de whitepaper krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is er geregeld in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?
  • Wat betekent de inwerkingtreding van de WBTR voor mijn vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij?
  • Met welke verplichtingen moet er rekening worden gehouden om de vereniging zonder moeilijkheden te continueren?
  • Hoe wordt de taakvervulling van bestuurders vormgegeven?
  • Hoe kunt u de beoogde wijzigingen doorvoeren?

Wilt u weten waar u rekening mee moet houden omtrent de WBTR? Download dan nu onze whitepaper onderaan de pagina.

Meer informatie en advies

Wilt u advies bij het conformeren van uw organisatie aan de WBTR of heeft vragen naar aanleiding van onze whitepaper? Neemt u gerust vrijblijvend contact op met één van onze notarissen.

Gerelateerde actualiteiten