BENG-gebouwen als maatregel

20 mei 2019

Er is veel commotie ontstaan als gevolg van het Klimaatakkoord en het Preventieakkoord. In 2020 moet Nederland 20% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, 20% minder energie verbruiken en 16% duurzame energie opwekken. De akkoorden zijn bedoeld om die doelen te halen.

Besloten maatregelen

De lawine aan nieuwe maatregelen die mogelijk worden genomen, leiden de aandacht af van andere maatregelen waartoe al is besloten. Eén van die maatregelen betreft de regelgeving om alleen nog maar Bijna Energie Neutrale Gebouwen te bouwen (BENG). Per 1 januari 2019 zijn deze maatregelen voor nieuwe overheidsgebouwen al in de uitvoeringsfase beland. Nieuwe overheidsgebouwen waar in 2019 een omgevingsvergunning voor wordt aangevraagd, moeten aan de nieuwe BENG- eisen voldoen. Voor het jaar 2019 geldt er voor de berekeningsmethode voor nieuwe overheidsgebouwen een afwijkende berekeningsmethode ten opzichte van de nieuwe BENG-normen die vanaf 1 januari 2020 voor alle nieuwe gebouwen moet gaan gelden.

Een BENG-gebouw moet zo worden gebouwd, dat als gevolg van isolatie en het opwekken van eigen hernieuwbare groene energie er geen of slechts weinig fossiele energie nodig is.

Nieuwe normen en berekeningsmethoden

De overheid heeft daarvoor nieuwe normen en berekeningsmethoden geïntroduceerd die de Energie Prestatie Coëfficiënt gaan vervangen (EPC). De EPC was een norm die de afgelopen jaren al steeds verder werd aangescherpt en werd gehanteerd in de bouwregelgeving.

De 3 BENG- eisen zien op:

  • A. De maximale energiebehoefte;
  • B. Het maximale primair fossiel energieverbruik;
  • C. Het minimaal aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Men kan zich afvragen wat nu eigenlijk het woord “bijna” in het kader van de BENG nu concreet betekent voor het fossiel energieverbruik. Dat verschilt per soort gebouw. De eisen staan nog niet vast en blijven onderwerp van debat. In november 2018 zijn bijvoorbeeld de concept-eisen voor de eis sub B voor grondgebonden woongebouwen nog afgezwakt van een maximaal fossiel energieverbruik van 25 kWh/m2 per jaar naar 30 kWh/m² per jaar voor grondgebonden woningen. Het gaat daarbij om het verbruik van fossiel opgewekte elektriciteit uit bijvoorbeeld kolencentrales.

Daar de Wet Voortgang Energietransitie het per 1 juli 2018 in hoofdzaak niet meer mogelijk maakt om nieuwe gebouwen aan te sluiten op het gasnet, zal in 2020 een BENG- gebouw bovendien in praktisch alle gevallen aardgasvrij worden gebouwd.

Bestaande gebouwen

Bestaande gebouwen behoeven vooralsnog niet te worden omgebouwd tot een BENG-gebouw. Echter ontkomen naar verwachting ook bestaande gebouwen niet aan de verscherping van de wetgeving. Voor kantoorgebouwen geldt er reeds nu regelgeving die dwingt tot het nemen van maatregelen, om bestaande kantoorpanden van 100 m3 of meer vanaf 2023 minimaal op het niveau energielabel C te brengen. Dat zijn feiten waar vastgoedbezitters en huurders reeds nu rekening moeten houden, bij beslissingen over en het contracten met betrekking tot de aanschaf, verkoop, huur/verhuur en renovatie van vastgoed.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of hebt u interesse in een deelname aan een seminar over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met mij of een van mijn collega’s voor meer informatie.