De echtscheidingsprocedure in 10 stappen

10 juli 2018

U gaat scheiden. U wilt in goed overleg tot werkbare afspraken komen, ook over de kinderen. En dan? Hoe gaat dit in zijn werk? En wanneer bent u gescheiden?

Stappenplan

  1. U zoekt een advocaat of mediator.
  2. U maakt afspraken over de verdeling van de kosten van de kinderen, waar de kinderen gaan wonen, wanneer ze welke ouder zien en hoe u elkaar op de hoogte houdt. Deze afspraken zet u of uw advocaat of mediator in een ouderschapsplan.
  3. U maakt afspraken over eventuele partneralimentatie, de woning, het overige vermogen en de pensioenen. Deze afspraken zet u of uw advocaat of mediator in een convenant.
  4. U bespreekt samen met de kinderen uw voorgenomen echtscheiding en de gevolgen hiervan voor de kinderen. Als u in Zwolle of omgeving woont maakt u een verslag hiervan voor de rechtbank.
  5. U ondertekent allebei het ouderschapsplan, het convenant en het eventuele verslag van het gesprek met de kinderen.
  6. Uw advocaat stelt een echtscheidingsverzoekschrift op en stuurt dit met een afschrift van de huwelijksakte, de geboorteakten van de kinderen, het ouderschapsplan, het convenant en het eventuele verslag van het gesprek met de kinderen naar de rechtbank.
  7. De rechtbank stuurt de kinderen die 12 jaar of ouder zijn een brief over de mogelijkheid met de rechter te praten over de gevolgen van de scheiding voor hen of hier een briefje over te sturen.
  8. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit in een beschikking (schriftelijke uitspraak) en laat het ouderschapsplan en convenant hier deel van uitmaken.
  9. U krijgt de beschikking van uw advocaat met een akte van berusting ter ondertekening. Hiermee geeft u aan dat u instemt met de echtscheiding en wenst dat de echtscheiding zo spoedig mogelijk wordt geformaliseerd.
  10. Uw advocaat stuurt de beschikking met de akte(n) van berusting naar de gemeente waar u bent getrouwd en krijgt een brief terug met hierin de datum van inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand. Deze datum is uw officiële echtscheidingsdatum.

Zoekt u een advocaat of mediator voor uw scheiding, neem dan contact op met onze sectie Personen- en Familierecht.

Gerelateerde actualiteiten