Financieel in de problemen door corona: surseance of faillissement (met doorstart)? De voor- en nadelen op een rij

22 april 2020

Veel ondernemers verkeren in financiële problemen als gevolg van het coronavirus. De zorgvuldig opgebouwde buffer om tegenslagen te boven te komen raakt een keer op. Hoewel de overheid een steunpakket heeft aangeboden, is dat mogelijk niet genoeg om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Een ondernemer moet bovendien oppassen niet te lang aan een dood paard te blijven trekken, omdat anders bestuurdersaansprakelijkheid op de loer ligt.

Als u als gevolg van het coronavirus ineens niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, maar u toch verder wil met uw onderneming, wat kunt u dan het beste doen?

WHOA

Afgelopen zomer heeft de minister het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingediend. Op basis van dit wetsvoorstel kan een onderneming aan de schuldeisers een akkoord aanbieden, waaraan ook dwarsliggende crediteuren zijn gebonden. Er wordt momenteel druk uitgeoefend op de politiek om dit wetsvoorstel zo snel mogelijk aan te nemen. Zodra de WHOA is ingevoerd, lijkt dit een geschikt middel om onnodige faillissementen als gevolg van het coronavirus te voorkomen. Op het moment van het schrijven van deze blog is het wetsvoorstel nog niet aangenomen.

Surseance of faillissement?

De huidige wettelijke mogelijkheden beperken zich dus nog tot het aanvragen van surseance van betaling of faillissement, als de schuldeisers van de onderneming niet bereid zijn met minder genoegen te nemen. Welk middel het meest geschikt is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Hieronder zet ik de belangrijkste voor- en nadelen op een rij.

Surseance

Voordelen

 • Surseance is gericht op het voortbestaan van de onderneming. Tijdens de surseance is de onderneming niet verplicht de meeste schulden te betalen die zijn ontstaan vóór de surseance. Gelegde beslagen komen voorlopig te vervallen.
 • Surseance geeft de ondernemer een broodnodige pauze om afspraken te maken met schuldeisers, zoals gedeeltelijke kwijtschelding van vorderingen of verlaging van vaste lasten.
 • De aandeelhouders hoeven meestal niet in te stemmen met een faillissement. De bestuurder kan zelfstandig surseance aanvragen.
 • Aan bepaalde schuldeisers kan een dwangakkoord worden voorgelegd, waaraan ook dwarsliggende crediteuren zijn gebonden.

Nadelen

 • De ondernemer heeft voor belangrijke beslissingen medewerking nodig van de bewindvoerder.
 • De kosten van de bewindvoerder worden door de onderneming betaald.
 • Er moet sprake zijn van tijdelijke en op korte termijn op te lossen financiële problemen. Als blijkt dat de financiële problemen niet tijdelijk zijn, volgt alsnog een faillissement. Lopende financiële verplichtingen moeten steeds kunnen worden voldaan.
 • Een dwangakkoord geldt niet voor alle schuldeisers.

Faillissement

Voordelen

 • Vanuit een faillissement kan een doorstart worden gerealiseerd. De curator zal al het personeel ontslaan. Schuldeisers dienen hun vordering in. Bij een doorstart kan de ondernemer verder zonder de bestaande schuldeisers, met minder personeel. Zo kan u met een schone lei opnieuw beginnen.
 • Aan alle schuldeisers kan een dwangakkoord worden voorgelegd, waaraan ook dwarsliggende crediteuren zijn gebonden.

Nadelen

 • Een faillissement is niet goed voor het imago van de onderneming.
 • De ondernemer verliest alle bevoegdheden; de curator bepaalt wat er met de onderneming gebeurt.
 • Voor een doorstart heeft u voldoende financiële middelen nodig om de bezittingen van de onderneming van de curator te kopen. Het verkrijgen van een financiering van de bank is dan vaak lastig.
 • Andere kapers op de kust kunnen interesse hebben in de onderneming.
 • Een curator gaat onderzoeken of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, bijvoorbeeld bij ernstig wanbeleid.

Hoe zet ik dit in gang?

Voor het indienen van een eigen aanvraag faillissement of surseance moet een verzoekschrift worden ingediend, voorzien van veel bijlagen. Deze bijlagen moeten compleet zijn. Voor een faillissementsaanvraag moet bijvoorbeeld een aandeelhoudersbesluit worden toegevoegd.

Gerelateerde actualiteiten