Het nut van een duidelijk bedrijfsreglement

9 februari 2018

Op 27 december 2017 heeft de kantonrechter in Rotterdam nog maar eens bevestigd dat een duidelijk bedrijfsreglement essentieel is om adequaat te kunnen optreden tegen ongeoorloofde gedragingen van een werknemer.

De wet bepaalt dat een werkgever een werknemer op staande voet mag ontslaan als er sprake is van een dringende reden. In de rechtspraak wordt diefstal in de regel aangemerkt als een dringende reden. Maar houdt een ontslag op staande voet ook stand als een verkoopmedewerkster onder werktijd een gratis aan klanten te geven tester van Nivea zelf gebruikt? De kantonrechter in Rotterdam heeft deze vraag recentelijk moeten beantwoorden. 

Wat speelde er in deze zaak?

Een 19-jarige werkneemster was in dienst bij een drogisterijketen in de functie van verkoopmedewerkster. Zij heeft tijdens haar werk achter de kassa een tester van Nivea Care opengemaakt en zichzelf met de crème ingesmeerd. Deze tester was bedoeld om gratis mee te geven aan klanten die meer dan € 10,- hadden besteed in de winkel. Nadat de werkgever had geconstateerd dat de verkoopmedewerkster de crème zelf had gebruikt, heeft zij haar per direct ontslagen. De werkgever heeft zich hierbij op het standpunt gesteld dat de verkoopmedewerkster in strijd heeft gehandeld met de gedragsregels en dat deze overtreding een ontslag op staande voet rechtvaardigt. De verkoopmedewerkster was het hier niet mee eens en zette de stap naar de rechter.

Gedragsregels

Essentieel voor de beoordeling in deze zaak waren de geldende gedragsregels. In de gedragsregels waren onder meer de voorwaarden en instructies voor het personeel opgenomen om deel te kunnen nemen aan spaaracties of het krijgen van gratis artikelen. In het reglement stond ook duidelijk vermeld dat het meenemen van gratis artikelen, dat in strijd is met de voorwaarden en/of instructies, zou worden gezien als diefstal en dat diefstal tot een ontslag op staande voet zou leiden.

Verder is komen vast te staan dat de werkgever haar personeel op een indringende wijze op het hart drukte om de gedragsregels na te leven.

Oordeel kantonrechter

De jonge werkneemster voerde van alles aan om de kantonrechter ervan te overtuigen dat het ontslag ten onrechte was gegeven. Zo heeft de verkoopmedewerkster aangevoerd dat zij gebruik maakte van de tester om klanten goed te kunnen adviseren en dat het een gratis product was.

De kantonrechter hecht echter geen tot nauwelijks waarde aan deze standpunten. De kantonrechter acht het (veel) meer van belang dat de verkoopmedewerkster wist, dan wel kon weten, dat het niet is toegestaan om gratis producten mee te nemen en/of te gebruiken als niet aan de voorwaarden wordt voldaan. De kantonrechter refereert hierbij aan de (duidelijke) gedragsregels van de werkgever.

In dit verband acht de kantonrechter het verder van grote betekenis dat de werkgever in haar branche te maken heeft met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door eigen personeel en dat juist de werkgever daarom belang heeft bij strikte naleving van haar gedragsregels. Opmerking verdient nog dat voor een ontslag op staande voet de waarde van het product veelal niet van belang is.

De kantonrechter oordeelt dan ook dat in dit geval het ontslag op staande voet terecht gegeven is. Deze uitspraak bevestigt maar weer eens dat het van belang is om een goed bedrijfsreglement te hebben om zo adequaat te kunnen optreden ingeval een werknemer “lak” heeft aan de bedrijfsregels.

Meer informatie

Indien u geconfronteerd wordt met een werknemer die de gedragsregels schendt, of meer informatie wenst over het hebben van een bedrijfsreglement, kunt u contact opnemen met een van mijn collega’s van de sectie arbeidsrecht.

De uitspraak uit dit artikel is gepubliceerd op rechtspraak.nl. Indien u de volledige uitspraak wilt lezen kunt u hier klikken.