Mediation

20 februari 2015

U gaat scheiden. En dan? Moet u een advocaat in de arm nemen, of een mediator, coach, scheidingsmakelaar, of kunt u het zelf regelen?

Om te kunnen scheiden moet een echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. Dit verzoekschrift kunt u niet zelf indienen, hier is een advocaat voor nodig.
De gevolgen van de scheiding kunt u wel in grote mate zelf regelen. Dit kan door middel van mediation.

Eerder schreven wij al dat kinderombudsman Marc Dullaert op 31 maart 2014 pleitte voor verplichte mediation in een vroeg stadium van de echtscheidingsprocedure in het geval er kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Ook als er geen kinderen bij de scheiding betrokken zijn is er echter veel voor mediation te zeggen. Er moeten dan immers ook afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de alimentatie, de afwikkeling van de verdeling van de gezamenlijke goederen of eventuele huwelijkse voorwaarden en de pensioenen.

De ervaring leert dat een echtscheiding die via mediation is geregeld op langere termijn meer tevredenheid oplevert dan een beslissing van de rechter. Dat komt omdat in mediation meer maatwerk kan worden geleverd dan via een gerechtelijke procedure en in mediaton al wordt ingezet op een goede verstandhouding van de ex-partners na de scheiding.
Daarbij verloopt een echtscheiding via mediation meestal sneller, vriendelijker en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Het doel van mediation

Het doel van mediation is dat beide partners naar een oplossing toewerken door middel van gesprekken onder begeleiding van een mediator. De scheidingsmediator legt de afspraken die tijdens deze gesprekken worden gemaakt vast. Deze zullen uiteindelijk leiden tot het echtscheidingsconvenant; de overeenkomst die door beide partners wordt ondertekend.

Bij DeHaan Advocaten werken een aantal advocaat-scheidingsmediators. Zij zijn aangesloten bij  de vereniging van FamilierechtAdvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en/of de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Zij kunnen zowel het mediationtraject begeleiden als het verzoekschrift tot echtscheiding met het echtscheidingsconvenant (en een ouderschapsplan als er minderjarige kinderen zijn) bij de rechtbank indienen. Ook kunt uw kiezen voor ‘overlegscheiden’, een nieuwe vorm van scheiden.

Advies en begeleiding bij uw echtscheiding

Onze advocaat-scheidingsmediators beschikken niet alleen over de benodigde actuele juridische kennis om zaken rondom de echtscheiding te kunnen begeleiden maar hebben door hun mediationopleiding ook kennis op het relationeel en emotioneel vlak.
Het is heel normaal dat de echtscheidingsperiode een periode is met veel vragen en onzekerheid en wisselende emoties. Het is dan van belang dat u hierin goed wordt begeleid om de scheiding op een goede, respectvolle manier af te wikkelen. De advocaat-scheidingsmediator helpt u te komen tot goede afspraken die juridisch houdbaar zijn en goed worden vastgelegd.

Als er in mediaton tot een echtscheidingsconvenant kan worden gekomen, kan een zitting voor de rechtbank worden voorkomen. In dit geval volgt na ongeveer vier tot zes weken (deze termijn kan per rechtbank verschillen) een schriftelijke uitspraak van de rechtbank (beschikking) waarin de echtscheiding wordt uitgesproken. Die uitspraak wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en dan is de echtscheiding definitief.

In de praktijk blijkt dat er steeds vaker gebruik gemaakt wordt van de expertise van een advocaat-scheidingsmediator bij een echtscheiding. Zo heeft online magazine Singlessite.nl onlangs zo’n 500 singles ondervraagd die allen een echtscheiding hebben doorgemaakt. Circa 39% van hen heeft een advocaat-scheidingsmediator in de arm genomen. Zo’n 37% van de ondervraagden gaf aan na de scheiding nog goed met elkaar om te gaan.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem contact op met een van onze advocaat-scheidingsmediators!

Gerelateerde actualiteiten