Echtscheiding en mediation

Een (echt)scheiding is een ingrijpende periode in iemands leven. De emoties die hierbij veelal komen kijken, maken het over het algemeen lastig om goede beslissingen te nemen. Ondersteuning en advies van een gespecialiseerde advocaat is daarom van groot belang.

Het aanvragen van een echtscheiding

Een echtscheiding heeft over het algemeen veel en vergaande gevolgen waar bij voorkeur in onderling overleg afspraken over gemaakt worden. Hierbij moet gedacht worden aan het opstellen van een ouderschapsplan, het maken van afspraken over kinder- partneralimentatie, de verdeling van de echtelijke woning en de overige financiële gevolgen van de scheiding. De rechtbank kan enkel op verzoek van een advocaat de echtscheiding uitspreken. In diezelfde procedure kunnen ook verzoeken ingediend worden met bijvoorbeeld betrekking op de kinderen en de financiën. 

Wanneer schakelt u hulp in?

De echtscheidingsadvocaten van DeHaan kunnen u bijstaan om in onderling overleg afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. Lukt het onverhoopt niet om in onderling overleg afspraken te maken en is een procedure bij de rechtbank onvermijdelijk, dan zal deze procedure op kundige wijze worden gevoerd door de echtscheidingsadvocaten van DeHaan. 

Omgangs- en zorgregeling

De wet verplicht ouders om met elkaar afspraken te maken over de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen na scheiding. De afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De echtscheidingsadvocaten van DeHaan kunnen u hierbij begeleiden zodat u na de scheiding verder kunt als ouders.

Kinder- en partneralimentatie

De verdeling van de kosten van de kinderen na de scheiding tussen de beide ouders is maatwerk. De specialisten van de DeHaan hebben ruime ervaring in het maken van berekeningen en kunnen op korte termijn duidelijkheid geven. Of en voor welke duur er naast kinderalimentatie aanspraak is op partneralimentatie, hangt van veel factoren af.

Wat kunnen de specialisten van DeHaan voor u betekenen?

De echtscheidingsadvocaten van DeHaan zijn specialisten in hun vakgebied. Zij zullen u op een eerlijke en empathische wijze adviseren over de gevolgen van uw scheiding en u begeleiden bij het maken van afspraken hierover. Indien nodig zullen zij uw belangen behartigen in een gerechtelijke procedure.  

Mediation

Bij mediation maakt u samen onder begeleiding van een mediator afspraken over de gevolgen van de scheiding. De echtscheidingsmediator bewaakt gedurende het mediationtraject de belangen van beide aanstaande ex-partners en uiteraard de belangen van eventuele kinderen.

Wat doet een mediator?

In een mediationtraject maakt u samen, onder begeleiding van een ervaren advocaat/mediator van DeHaan, gedurende een aantal gesprekken, afspraken over alle onderwerpen waar u in het kader van de echtscheiding afspraken over moet maken. De gemaakte afspraken worden door de advocaat/mediator vastgelegd in een convenant en zo nodig een ouderschapsplan, waarna de advocaat/mediator bij de rechtbank een verzoekschrift tot echtscheiding zal indienen. In dit verzoekschrift zal de rechtbank tevens verzocht worden om de gemaakte afspraken te bekrachtigen. Indien gekozen wordt voor bemiddeling in de vorm van mediation, kan volstaan worden met het inschakelen van één advocaat. Dit betekent een aanzienlijke kostenbesparing.

Wat kunnen onze specialisten voor u betekenen?

De mediators van DeHaan beschikken over de juiste vaardigheden en technieken om het gesprek in goede banen te leiden en u daarnaast van gedegen juridisch advies te voorzien. Zij zijn aangesloten bij de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).

Gerelateerde actualiteiten