Nieuwe Wet goed verhuurderschap: Wat betekent het concreet?

20 juli 2023

Met ingang van 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden en gelden er aanvullende regels voor verhuur van woonruimte en voor verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. De intentie van de wetgever is dat ongewenste verhuurpraktijken, waaronder discriminatie en intimidatie, worden voorkomen en tegengegaan.

Wat staat er in de Wet goed verhuurderschap?

In de Wet goed verhuurderschap is onder meer opgenomen dat de verhuurder (en beheerder en verhuurmakelaar) zich moeten onthouden van elk ongerechtvaardigd onderscheid door:

  • een heldere en transparante selectieprocedure te hanteren
  • objectieve selectiecriteria te hanteren en communiceren bij het openbaar aanbieden van de woon- en verblijfsruimte
  • de keuze voor de gekozen huurder te motiveren aan de afgewezen kandidaat-huurders

De regels gaan verder onder meer over het voorkomen van te hoge waarborgsommen (maximaal 2 keer de kale huurprijs) en onredelijke servicekosten, het schriftelijkheidsvereiste voor huurovereenkomsten en de plicht om de huurder te informeren over diens wettelijke rechten en plichten.

Ook is er specifieke aandacht besteed aan de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. Zo dient de huurovereenkomst afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst te worden vastgelegd en moet alle informatie die de verhuurder dient te verschaffen aan de huurder, in een taal te zijn die de huurder begrijpt en waarin hij helder kan communiceren.

Meldpunt bij de gemeente

In de Wet goed verhuurderschap wordt de gemeente flink aan het werk gezet. Zo moet er uiterlijk op 1 januari 2024 een laagdrempelig meldpunt komen voor woningzoekenden en huurders waar zij anoniem terecht kunnen met signalen en klachten over ongewenst gedrag. Gemeenten mogen ook met ingang van 1 juli 2023 een verhuurvergunning verplicht stellen in kwetsbare wijken waar door verhuurders misbruik wordt gemaakt van de sociaaleconomische positie van huurders. Hierdoor krijgen gemeenten de bevoegdheid eisen te stellen met betrekking tot onderhoud of bij zelfstandige huurwoningen binnen de sociale sector, de maximale huurprijs. De gemeente kan dit alleen als het noodzakelijk en geschikt is voor het behoud van de leefbaarheid in die wijk.

Taken voor verhuurders, verhuurbemiddelaars en beheerders van woon- en verblijfsruimte

Ook verhuurders, verhuurbemiddelaars en beheerders van woon- of verblijfsruimte krijgen er specifieke taken bij met de Wet goed verhuurderschap. Naast de algemene verplichtingen moeten zij ook een schriftelijke werkwijze opstellen om woningmarktdiscriminatie tegen te gaan en huurders per 1 januari 2024 actief schriftelijk informatie verstrekken over de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waarin het gehuurde is gelegen.

Gerelateerde actualiteiten