Wetsvoorstel verduidelijking arbeidsrelaties en rechtsvermoeden uitgesteld

11 maart 2024

In oktober 2023 is het wetsvoorstel verduidelijking arbeidsrelaties en rechtsvermoeden in internetconsultatie gegaan. Dit wetsvoorstel beoogt de regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen te verduidelijken. De internetconsultatie heeft meer dan 1.100 reacties opgeleverd. Minister van Gennip neemt de tijd deze reacties zorgvuldig te bestuderen, wat leidt tot uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

Doel wetsvoorstel

Begin 2023 heeft het kabinet afspraken gemaakt met werkgevers- en werknemersorganisaties over maatregelen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt. Eén van die afspraken betreft het herstellen van de balans in het werken met zelfstandigen, door middel van een nieuwe wet.

Het doel van deze nieuwe wetgeving is om de wetgeving rond het ‘werken in dienst van’-criterium te verduidelijken. Werkgevers moeten zo beter kunnen inschatten of een klus door een zelfstandige of door een werknemer moet worden uitgevoerd. Werkenden zullen door het nieuwe wetsvoorstel mogelijk worden ondersteund bij het opeisen van een arbeidsovereenkomst. Aan de jarenlange onduidelijkheid over het werken als én met zzp-ers zou een einde worden gemaakt.

Eind vorig jaar verscheen over dit onderwerp al eerder een blog. In die blog kunt u teruglezen wat het nieuw voorgestelde toetsingskader van het wetsvoorstel inhoudt. Ook leest u over het voornemen van het kabinet om een rechtsvermoeden in te voeren, op basis van het tarief waarvoor iemand werkt.

Uitstel

Het kabinet had de uiterlijke termijn voor de inwerkingtreding van de wet vastgesteld op 1 januari 2025. Dit wordt nader uitgesteld, nu de internetconsultatie van het wetsvoorstel tot enorm veel reacties heeft geleid. Minister Van Gennip schrijft in haar brief aan de Eerste Kamer over de reacties ‘Deze worden op dit moment zorgvuldig bestudeerd om te bezien of en hoe we het wetsvoorstel kunnen verbeteren.’ Om die reden lijkt de inwerkingtreding van de nieuwe wet begin 2025 volgens haar niet langer realistisch. Naar verwachting zal de inwerkingtreding worden uitgesteld tot uiterlijk 1 januari 2026.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van toekomstige ontwikkelingen van het wetsvoorstel.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN