Differentiatie in het tarief van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021

16 september 2020

Op 15 september heeft het kabinet het Belastingplan 2021 bekend gemaakt en ingediend bij de Tweede Kamer. Een van de onderdelen van dit belastingplan is een differentiatie in de tarieven voor de overdrachtsbelasting.

Op dit moment is een ieder die een woning koopt 2% overdrachtsbelasting verschuldigd over de koopprijs van de woning dan wel de hogere marktwaarde. Bij de aankoop van andere onroerende zaken (niet-woningen) is dit tarief 6%.

Wanneer de plannen van het kabinet worden doorgevoerd, geldt vanaf 1 januari 2021 het volgende:

  • Starters op de woningmarkt betalen in het geheel geen overdrachtsbelasting (de “startersvrijstelling”). Hierbij is vereist dat de koper jonger is dan 35 jaar, deze niet eerder een woning heeft gekocht met gebruik van de startersvrijstelling en de aangekochte woning als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Wanneer de woning wordt aangekocht door meerdere personen, geldt dat per koper wordt beoordeeld of aan de vereisten voor de startersvrijstelling is voldaan. De startersvrijstelling wordt vervolgens naar rato van de eigendomsverkrijging toegepast. Wanneer bijvoorbeeld twee partners een woning aankopen voor een gelijk aandeel (50/50) en een van hen wel maar de ander niet voldoet aan de vereisten van de statersvrijstelling, wordt de vrijstelling voor 50% toegepast en is over de andere helft 2% aan overdrachtsbelasting verschuldigd;

  • Niet-starters die een woning kopen en deze gaan gebruiken als hoofdverblijf betalen 2% overdrachtsbelasting;
  • Partijen die een woning kopen maar deze niet als hoofdverblijf gaan gebruiken (bijvoorbeeld beleggers of rechtspersonen) of partijen die een onroerende zaak aankopen dat geen woning is, zijn per 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Het gehele Belastingplan 2021 is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u meer weten over de tarieven van de overdrachtsbelasting? Neem gerust contact met op Rienk Talstra (r.talstra@dehaanlaw.nl) of Mark Jonker Roelants Mark Jonker Roelants (m.jonkerroelants@dehaanlaw.nl).

Gerelateerde actualiteiten