Geen uitstel datum UBO-registratie; de deadline van 27 maart 2022 blijft staan

22 maart 2022

Met de invoering van het UBO-register is bepaald dat bestaande entiteit tot 27 maart 2022 zouden krijgen om hun UBO-’s te registreren. In onze eerdere blogs en berichten zijn wij nader ingegaan op het UBO-register en de registratieplicht.

Gebleken is dat per 1 maart 2022 slechts circa 34% van de (daartoe verplichte) entiteiten hun UBO’s heeft geregistreerd; van de entiteiten die vóór 27 september 2021 werden opgericht – de datum waarop verplichte registratie van de UBO van nieuw opgerichte entiteiten van kracht werd – is dat slechts ca. 26%. Bij met name ten aanzien van stichtingen blijft het registratieaantal achter.

Deadline van 27 maart 2022 blijft staan

Mede om het achterblijven van het registratieaantal  en naar aanleiding van klachten van ondernemers en werkgeversorganisaties[1], is in de Tweede Kamer de vraag gesteld of de deadline van 27 maart aanstaande kan worden uitgesteld. De Ministers van Financiën, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat hebben in reactie aangegeven dat de deadline van 27 maart 2022 blijft staan. Volgens de Ministers is het feit dat het aantal registraties achterblijft, geen reden om de uiterste datum van de registratieplicht uit te stellen, mede in aanmerking genomen dat iedere entiteit reeds 18 maanden de tijd heeft gehad om de UBO’s te registreren.

Het feit dat bij het Europese Hof van Justitie enkele zaken aanhangig zijn gemaakt die mogelijkerwijs van invloed zullen zijn op de verplichte UBO-registratie (en in het bijzonder de privacy gerelateerde aspecten daarvan), is volgens de Ministers geen reden tot uitstel. Daarbij werd wel opgemerkt dat een uitspraak van dat Hof zal worden gevolgd indien daartoe aanleiding zal bestaan.

Registreer tijdig uw UBO’s om een overtreding te voorkomen

Alle entiteiten die hun UBO’s niet vóór 27 maart 2022 hebben geregistreerd zijn in overtreding. Volgens de Ministers zal vanaf 27 maart aanstaande worden begonnen met handhaving. Daarbij moet wel worden aangetekend dat handhaving volgens de Ministers in eerste instantie risico gebaseerd zal zijn en zich hoofdzakelijk zal richten op entiteiten met verhoogde witwasrisico’s.

De specialisten van DeHaan zijn u graag van dienst

De ondernemingsrechtspecialisten van DeHaan adviseren u graag over de registratieplicht. Tevens zijn zij u graag van dienst bij de registratie van de UBO(‘s) in het handelsregister.

U kunt uw UBO(‘s) eenvoudig laten registeren via onze website. Na het doorlopen van een aantal vragen wordt u gevraagd om de benodigde stukken te uploaden. Aan de hand van de te beantwoorden vragen en de aan te leveren stukken, registreren wij graag uw UBO(‘s).

Wilt u meer weten over het UBO-register of wilt u weten of een UBO bent? Neem gerust contact op met een van onze (kandidaat-)notarissen.


[1] Zie o.a. https://fd.nl/bedrijfsleven/1433561/bedrijfseigenaren-krijgen-geen-uitstel-van-deadline-voor-ubo-registratie

Gerelateerde actualiteiten