Unieke uitspraak Hoge Raad over schadevergoeding vanwege gaswinning Groningen

15 oktober 2021

De aardbevingen in Groningen die als gevolg van gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) plaatsvinden, zijn al ruim acht jaar een veelbesproken onderwerp in Nederland. De Hoge Raad heeft op 15 oktober 2021 arrest gewezen in een unieke en omvangrijke zaak over verhaal van immateriële schadevergoeding door gedupeerde bewoners.

In 2014 is namens een grote groep Groningers een rechtszaak gestart tegen de NAM voor vergoeding van de immateriële schade, veroorzaakt door aardbevingen. Inwoners van het aardbevingsgebied werden geconfronteerd met gederfd woongenot en hebben angst, stress en psychische klachten aan de aardbevingsproblematiek overgehouden.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in januari 2019 bepaald dat de NAM aansprakelijk is voor deze schade en dat de immateriële schade en aantasting van het woongenot door aardbevingen dient te worden vergoed door de NAM. Vanwege het soort schade en de omvang is dat uniek in Nederland.

Omdat het om een grote groep gedupeerden gaat (in theorie alle inwoners in het aardbevingsgebied), heeft het gerechtshof in het kader van de doelmatigheid en hanteerbaarheid een schadevergoedingssysteem uitgewerkt, waarbij aansluiting is gezocht bij het aantal schademeldingen per woning. De NAM heeft cassatie ingesteld tegen deze uitspraak en de Hoge Raad heeft daarover op 15 oktober 2021 uitspraak gedaan.           

Uitspraak van de Hoge Raad

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de aardbevingen door gaswinning in Groningen hinder en overlast hebben veroorzaakt voor bewoners van een huis dat ten minste eenmaal fysieke schade heeft opgelopen. De Hoge Raad heeft dat oordeel in de uitspraak van 15 oktober bevestigd. Ook blijft het oordeel in stand dat de NAM verplicht vermogensschade wegens gederfd woongenot dient te vergoeden en minimaal € 2500 aan immateriële schade dient te vergoeden, als de woning ten minste tweemaal fysieke schade heeft opgelopen.

Wat betekent de uitspraak voor de belanghebbenden?

De hoogste rechterlijke instantie in Nederland heeft het leed erkend, dat veroorzaakt is door de gasboringen in de gasvelden. “De positieve uitspraak van de Hoge Raad hierover is dan ook een enorme erkenning voor de Groningers, na al die jaren van ellende”, aldus advocaat Pieter Huitema van DeHaan Advocaten en Notarissen. Hij is vanaf dag één betrokken geweest bij de zaak. Daarnaast is hij advocaat van de Stichting WAG in de succesvolle massaclaim tegen de NAM tot vergoeding van de waardevermindering van onroerende zaken door aardbevingen.

Dat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan betekent niet alleen erkenning van het leed, maar is ook een goede stap in de richting voor een snelle afwikkeling van deze zaak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Huitema, advocaat bij DeHaan, 06 285 951 13, p.huitema@dehaanlaw.nl.