Wederom verlenging Tijdelijke Wet COVID-19

1 december 2020

Naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus heeft de wetgever in het voorjaar juridische voorzieningen getroffen, waaronder de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Met de invoering van deze wet kunnen onder meer algemene vergaderingen van rechtspersonen via elektronische weg worden gehouden, ook wanneer de statuten van de rechtspersoon daarin niet voorzien. Ook biedt de wet de mogelijkheid voor een notaris om ‘op afstand’ een testament en een hypotheekvolmacht te passeren indien een cliënt niet in persoon bij de notaris kan verschijnen.

In eerdere blogs zijn wij nader ingegaan op deze tijdelijke wet en de hieruit voortvloeiende mogelijkheden. Zie hiervoor:

In eerste instantie zou de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid gelden tot 1 september 2020. In augustus werd duidelijk dat – gelet op de ontwikkeling van het Corona-virus – de faciliteiten die de wet biedt langer opportuun zouden moeten zijn en is de wet verlengd tot 1 oktober, waarna deze opnieuw is verlengd tot 1 december. Inmiddels is de werking van de wet opnieuw verlengd tot 1 februari 2021.

In de toelichting op een eerder verlengingsbesluit is het voornemen geuit om minimaal twee maanden van tevoren aan te kondigen wanneer de tijdelijke voorzieningen van de wet definitief zullen vervallen. Deze toevoeging is onder meer bedoeld om duidelijkheid te scheppen voor rechtspersonen ten behoeve van reeds ingeplande en nog in te plannen (digitale) algemene vergaderingen.

Voor meer vragen over de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid kunt u contact opnemen met een van onze ondernemingsrechtspecialisten.

Gerelateerde actualiteiten