Levenstestament

Levenstestament

Wie regelt uw zaken en ondertekent belangrijke papieren als u regelmatig in het buitenland verblijft? Wie regelt de verkoop van uw huis als u in een verpleeghuis wordt opgenomen en niet meer naar uw huis kunt terugkeren? Wie zorgt ervoor dat er geen misbruik van u wordt gemaakt als u gaat dementeren? Wij helpen u graag!  

Er zijn veel situaties denkbaar waarin u belangrijke beslissingen moet nemen of papieren moet tekenen, maar zelf niet in staat bent dit te doen. Dit kan van tijdelijke aard zijn doordat u in het buitenland verblijft of als gevolg van een langdurig ziekbed of coma. Maar het kan ook van blijvende aard zijn als u door Alzheimer niet meer wilsbekwaam bent. In een levenstestament legt u vast wie dan uw belangen mag behartigen.

Een levenstestament is eigenlijk een uitgebreide volmacht aan één of meerdere personen die u volledig vertrouwt. In het levenstestament legt u uw wensen vast waar uw vertrouwenspersoon naar moet handelen. Denk hierbij aan uw wensen ten aanzien van uw medische zaken, financiën, woning en indien van toepassing uw onderneming.

In tegenstelling tot een gewoon testament werkt het levenstestament tijdens uw leven in plaats van na uw overlijden. Het levenstestament en het testament vullen elkaar aan.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • het kiezen van een of meer geschikte gevolmachtigden voor financiële en zakelijke belangen;
 • het kiezen van een of meer gemachtigden die u op medisch gebied mogen vertegenwoordigen;
 • het aanwijzen van een toezichthouder op de gevolmachtigde;
 • Het bepalen wanneer de volmacht ingaat en eindigt.

Voorbeelden van recente vragen aan onze notarissen:

 • Wie regelt mijn bankzaken als ik dat niet kan, en wie doet mij belastingaangifte?
 • Hoe komen anderen er achter dat ik een levenstestament heb opgesteld?
 • Kan ik regelen wat er met mijn huisdier gebeurt?
 • Hoe voorkom ik dat mijn bedrijf stuurloos word als ik plotseling wordt uitgeschakeld?
 • Wat gebeurt er als ik geen levenstestament heb en ik zelf niet in staat ben om beslissingen te nemen?
 • Ik ben getrouwd. Waarom heb ik dan ook nog een levenstestament nodig?
 • Ik heb geen vertrouwenspersoon. Kan ik dan wel een levenstestament opstellen? 
 • Ik heb al een testament. Moet ik ook nog een levenstestament maken?

 

Deel deze pagina